Performis Geron covers 2019_compressed
Over Geron

Personalia Afscheid Angelique van Vondelen als eindredacteur van Gerōn Sinds 2006 is Angelique van Vondelen zo’n negen jaar als eindredacteur aan Gerōn verbonden geweest en tussentijds ook vijf jaar als redactiesecretaris. Sleutelwoord voor al haar bijdragen is ‘kwaliteit’. Met name in de transitie naar het Platform Gerontologie & Geriatrie was…

Lees meer
Gerōn nr. 1 – maart 2020 gemist? Lees hier alle artikelen terug
Meest recente artikelen
Bekijk alle items

Redactioneel: Intimiteit en seksualiteit

In deze crisistijd is het toch al emotioneel beladen onderwerp van intimiteit en seksualiteit bij ouderen een bijzonder thema. Zijn ouderen…

 • 12 juni 2020
 • Ellen Van Houdenhove, Max de Coole
 • Geron, Volume 22, Issue 2

Over seks bij ouderen: anders … maar daarom niet minder belangrijk?!

Ouderen en seksualiteit worden in onze samenleving nog moeilijk samen gedacht. Het lijkt wel een begrippenpaar dat niet samen hoort,…

 • 12 juni 2020
 • Paul Enzlin
 • Geron, Volume 22, Issue 2

Hoe maak je intimiteit en seksualiteit bespreekbaar in de ouderenzorg?

Er zijn vandaag de dag veel emotioneel beladen thema’s die aandacht krijgen in de ouderenzorg, en maar goed ook. Liefde…

 • 12 juni 2020
 • Els Messelis
 • Geron, Volume 22, Issue 2

Intimiteit en seksualiteit, de gewoonste zaak van de wereld

Intimiteit is een basisbehoefte van de mens. Wanneer we in een verpleeghuis terecht komen, verandert dit niet. Helaas is er…

 • 12 juni 2020
 • Noëlle Sant, Esther Warmelink
 • Geron, Volume 22, Issue 2

Zorg voor intimiteit en seksualiteit van ouderen in verpleeghuis en thuiszorg

Afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de zorg rond intimiteit en seksualiteit van ouderen in verpleeghuis en thuiszorg.…

 • 12 juni 2020
 • Melanie Veijer, Chanine Goselink, Karin Voortman-Overbeek, Evelien Bussink, Ingrid Buwalda
 • Geron, Volume 22, Issue 2

Interview met Miek Scheepers: We merken op de werkvloer een luide roep naar visie en beleid rond het thema seksualiteit

Miek Scheepers  werkt als coördinator bij Aditi vzw, een advies- en informatiecentrum op het gebied van seksualiteit en intimiteitszorg. Eerder was…

 • 12 juni 2020
 • Ellen Van Houdenhove
 • Geron, Volume 22, Issue 2

Gerongrafiek: Is alleenstaand ook echt alleen?

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal mensen dat alleen woont enorm gegroeid. In 2018 gaat het om bijna 3…

 • 12 juni 2020
 • Hanna Van Solinge
 • Geron, Volume 22, Issue 2

Welzijn op Recept: een eenvouding concept met krachtige gevolgen

Welzijn op Recept is een interventie waarbij zorgverleners uit de eerstelijnszorg mensen met psychosociale problemen doorverwijzen naar een welzijnscoach. Welzijn…

 • 12 juni 2020
 • Miriam Heijnders, Corina de Feijter
 • Geron, Volume 22, Issue 2

Invisible talents! Waarde van (h)erkennen en aanmoedigen van talenten van 80-plussers

Hoewel het merendeel van de 80-plussers in Nederland thuiswonend is, worden zij nog vaak gezien als een groep die zorg…

 • 12 juni 2020
 • Sybrit van den Berg, Franka Bakker, Chloe Butler, Laura Christ
 • Geron, Volume 22, Issue 2

De impact van het COVID-19 virus op het dagelijkse leven van Marokkaanse migrantenouderen

Er is veel aandacht voor de gevolgen van het coronavirus en de vanuit de regering getroffen maatregelen voor de ouderen.…

 • 12 juni 2020
 • Samya Harroui, Nina Conkova, Tineke Fokkema
 • Geron, Volume 22, Issue 2

COOK3R: Een kookhulpmiddel voor mensen met beginnende dementie

Onder thuiswonende mensen met dementie is het risico op ondervoeding groot, mogelijk veroorzaakt door problemen die optreden bij het (voor)bereiden…

 • 12 juni 2020
 • Ivo Maathuis, Liesbet Rabbinge, Masi Mohammadi
 • Geron, Volume 22, Issue 2

Familieparticipatie bij ouderen met psychiatrische problemen

Familieleden kunnen een belangrijke invloed hebben op het herstel en het welzijn van ouderen met psychiatrische problemen, ook als deze…

 • 12 juni 2020
 • Gea van Dijk, Merel Hamelink, Rooske van der Wal, Klaas Veenstra, Nynke Boonstra
 • Geron, Volume 22, Issue 2

Het covid-drama in de ouderenzorg in België

In het verleden, in ‘vredestijd’, hebben we in België en Vlaanderen een goede gezondheidszorg en langdurige zorg uitgebouwd, met inbegrip…

 • 12 juni 2020
 • Jozef Pacolet
 • Geron, Volume 22, Issue 2

Column: Een kwestie van beschaving

De coronacrisis treft met name ouderen. Voor ethici betekent dat werk aan de winkel. Eerst kwam de vraag wie er…

 • 12 juni 2020
 • Frits de Lange
 • Geron, Volume 22, Issue 2

Boekbespreking: Advies Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen

Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies (2020). Den Haag: Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen.   Te downloaden via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/15/oud-en-zelfstandig-in-2030-een-reisadvies…

 • 12 juni 2020
 • Jan Coolen
 • Geron, Volume 22, Issue 2

nr. 2 – juni 2020

nr. 1 – maart 2020

nr. 4 – december 2019

nr. 3 – november 2019

nr. 2 – september 2019

nr. 1 – juni 2019

nr. 4 – december 2018

nr. 3 – september 2018

nr. 2 – juni 2018

nr. 1 – maart 2018

nr. 4 – december 2017

nr. 3 – september 2017

nr. 2 – juni 2017

nr. 1 – maart 2017

nr. 4 – december 2016