Performis Geron covers 2019_compressed
Redactiewisselingen

Op 22 juni heeft de redactie afscheid genomen van Eric Schoenmakers en Max de Coole. Eric was vanaf 2017 een zeer betrokken redactielid, actief binnen het Domein Participatie en Ontwikkeling. Max kwam in 2006 de redactie versterken en werd in 2008 onze bevlogen hoofredacteur.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief! Meld je hier aan voor de Geron nieuwsbrief
Meest recente artikelen
Bekijk alle items

Op zoek naar inspiratie voor toekomstig beleid in de ouderenzorg

In februari 2021 verscheen het Working Paper ‘Houdbare ouderenzorg – Ervaringen en lessen uit andere landen', dat in opdracht van…

 • 15 oktober 2021
 • Elena Bendien, Tineke Abma
 • Geron, Volume 23, Issue 3

Digitale gezondheidsbevordering voor ouderen

Digitale middelen worden steeds meer ingezet om de gezondheid van ouderen te bevorderen, zeker tijdens de COVID-19 pandemie. Hoe zorg…

 • 15 oktober 2021
 • Iris Bijvelds, Lean L. Kramer
 • Geron, Volume 23, Issue 3

Mantelzorg en zorgtaken in ziekenhuizen

Een mantelzorger die verpleegkundige handelingen uitvoert bij zijn naaste, het kan. Sinds 2014 voorziet de Belgische wetgeving hierin met het…

 • 15 oktober 2021
 • Sander Aerens, Simon Malfait, Liesbeth Van Humbeeck
 • Geron, Volume 23, Issue 3

Rimpels liegen niet

Eigen aan onze laatmoderne tijd is de buitensporige fixatie op de toekomst en de daarmee vervlochten menselijke activiteit waarmee de…

 • 15 oktober 2021
 • Mathew Haegemans
 • Geron, Volume 23, Issue 3

Mantelzorgers van ouders met een niet-westerse migratieachtergrond

Het aantal ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond stijgt snel. Hierdoor neemt in deze groep de behoefte aan zorg en ondersteuning…

 • 15 oktober 2021
 • Alice De Boer, Mirjam De Klerk, Inger Plaisier
 • Geron, Volume 23, Issue 3

Buurtzorg op het Vlaamse platteland: een illusie?

Het is een mooi streven: ouderen zo lang mogelijk ‘thuis’ laten wonen, ondersteund door, onder meer, buurtzorg. Maar is er…

 • 15 oktober 2021
 • Emma Volckaert, Elise Schillebeeckx, Pascal de Decker, Willemien Van Damme
 • Geron, Volume 23, Issue 3

Het vormgeven van de buurt met het oog op de toekomst

Voor het langer thuis wonen in de eigen wijk zijn een geschikte woning, voorzieningen in de buurt en een prettige…

 • 15 oktober 2021
 • Annette Duivenvoorden, Ianthe Mantingh
 • Geron, Volume 23, Issue 3

Kwetsbaarheid en vitaliteit van ouderen van 75 jaar en ouder

Het aantal kwetsbare ouderen zal de komende jaren flink toenemen, maar niet alle ouderen worden kwetsbaar. Een substantieel deel van…

 • 15 oktober 2021
 • Sascha de Breij, Emiel Hoogendijk
 • Geron, Volume 23, Issue 3

Boekbespreking: Buiten de lijnen kleuren

Els Messelis & Jan Van Velthoven (2020). Buiten de lijnen kleuren: warme zorg als middel tegen grensoverschrijdend gedrag. Politeia Uitgeverij.…

 • 15 oktober 2021
 • Elisabeth Vander Stichele
 • Geron, Volume 23, Issue 3

Boekbespreking: Eindelijk volwassen

Frits de Lange (2021). Eindelijk volwassen. De wijsheid van de tweede levenshelft. Utrecht: Ten Have. ISBN 9789025907853. 244 blz., €…

 • 15 oktober 2021
 • Hanne Laceulle
 • Geron, Volume 23, Issue 3

Rijkdom & armoede, gelijkheid & ongelijkheid

Inkomensongelijkheid is een ‘hot topic’. De inkomensongelijkheid in Vlaanderen en Nederland is beperkt. Echter, de afgelopen jaren is de kloof…

 • 15 oktober 2021
 • Lei Delsen
 • Geron, Volume 23, Issue 3

Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte

Iedereen kan worden geraakt door het nieuwe coronavirus: of je jong bent of oud, man of vrouw, arm of rijk,…

 • 15 oktober 2021
 • Lenny Stoeldraijer, Anton Kunst
 • Geron, Volume 23, Issue 3

Tweedeling tussen arm en rijk in de ouderenzorg

Het Nederlandse stelsel van langdurige zorg biedt universele toegang tot thuiszorg en institutionele zorg, ongeacht de financiële draagkracht. Haaks hierop…

 • 15 oktober 2021
 • Lei Delsen
 • Geron, Volume 23, Issue 3

‘Zo lang mogelijk thuis’ – een nachtmerrie

Waar en hoe gaan we wonen, straks als we echt oud zijn? Het is bij mij thuis onderwerp van gesprek,…

 • 15 oktober 2021
 • Frits de Lange
 • Geron, Volume 23, Issue 3

Geld maakt niet gelukkig

Leven in armoede geeft chronische stress die de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ouderen aantast. Stress tast echter ook de…

 • 15 oktober 2021
 • Carolien Smits, Jennifer van den Broeke, Karen Hosper, Sanne Niemer, Lucia Lameiro
 • Geron, Volume 23, Issue 3

nr. 3 – oktober 2021

nr. 2 – juni 2021

nr. 1 – maart 2021

nr. 4 – november 2020

nr. 3 – september 2020

nr. 2 – juni 2020

nr. 1 – maart 2020

nr. 4 – december 2019

nr. 3 – november 2019

nr. 2 – september 2019

nr. 1 – juni 2019

nr. 4 – december 2018

nr. 3 – september 2018

nr. 2 – juni 2018

nr. 1 – maart 2018