Buurt-connect: interprofessioneel samenwerken in Antwerpen Zuid

7 december 2023

Cultuursensitieve zorg met en voor ouderen uit voormalig Nederlands-Indië

7 december 2023

Euthanasie bij voltooid leven

5 september 2023

Tijd voor professioneel innoveren in de ouderenzorg

5 september 2023

Samen beslissen met ouderen met complexe zorgvragen

5 september 2023

Mentale gezondheid en eenzaamheid onder ouderen

5 september 2023

Bestaanszekerheid zorgprofessionals in de ouderenzorg onder druk

6 juni 2023

Zet de ouderenzorg op z’n kop met woonkwaliteit als uitgangspunt

6 juni 2023

Doorbreek het taboe op zelfdoding bij ouderen

10 maart 2023

Probleemgedrag bij mensen met dementie en de STIP-Methode

10 maart 2023

Goede verpleeghuiszorg voor Nederlandse ouderen geboren buiten Europa 

10 maart 2023

Zelftranscendentie als pad voor positief ouder worden

13 december 2022

De gezondheid van mantelzorgers bij transities in het zorgtraject van mensen met dementie

13 december 2022

Buitenlandse inwonende zorgverleners als alternatief voor de klassieke ouderenzorg

13 december 2022

Dementie bij ouderen met een arbeidsmigratieachtergrond

15 september 2022

Zorg voor ouderen in Belgische gevangenissen

15 september 2022

De betekenis van KUNST voor geriatrische ouderen en hun zorgprofessionals

15 september 2022

Eenzaamheid bij ouderen in ambulante psychiatrische behandeling

15 september 2022

Kunst-zinnig in de zorg

23 juni 2022

Hoe leeftijd een bron van discriminatie vormt

23 juni 2022