Tien jaar ervaring met gerontopsychologie voor thuiswonende 60-plussers vanuit lokale dienstencentra in Gent

20 maart 2020

Online wijkplatformen voor ouderen: kansen en uitdagingen

20 maart 2020

Bevordering van de hersengezondheid om dementie te voorkomen: een nieuwe uitdaging

20 maart 2020

LASA: Man/vrouw verschillen in fysieke veroudering

20 maart 2020

Suïcidepreventie bij ouderen: onderbelicht, maar van levensbelang

12 december 2019

Implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra

12 december 2019

Boekbespreking: Met mijn vader is niks mis

12 december 2019

Samenwerken aan duurzame zorg en ondersteuning

12 december 2019

Boekbespreking: Voorbij, voorbij

12 december 2019

LASA: Gebruik van internet behoudt de cognitie

12 december 2019

Professionals van de toekomst weten minder over ouderen dan gehoopt

1 november 2019

LASA: Sociaaleconomische ongelijkheid in informele zorg

1 november 2019

Boekbespreking: Gewonnen Jaren – Heldere inzichten over hoe wij ouder worden

1 november 2019

Geactualiseerd decreet als antwoord op nieuwe uitdagingen in de woonzorg

6 september 2019

Openstaan voor samenwerking is makkelijker gezegd dan gedaan

6 september 2019

Beleven van- en omgaan met eenzaamheid

6 september 2019

Boekbespreking: Wat bedoelt iemand die zegt dat hij dood wil?

6 september 2019

Gerongrafiek: Zeeland – Nederlands ‘Blue Zone’?

6 september 2019

Kwalitatief ouder worden met een verstandelijke beperking: een uitdaging, een kans

14 juni 2019

Detectie van kwetsbaarheid: de D-SCOPE methodiek

14 juni 2019