Versterking van veerkracht van oudere migranten: een cultuursensitieve interventie

20 maart 2020

Verleiden tot het ondernemen van plezierige activiteiten

20 maart 2020

De kracht van gelijkwaardige samenwerking tussen ouderen, onderwijzers en onderzoekers

12 december 2019

Handen ineen voor actueel zorgonderwijs

12 december 2019

Beeldvorming van ouder worden in Nederland

12 december 2019

De betekenisvolle activiteiten methode voor bewoners van woonzorgcentra

1 november 2019

Blijf Actief Thuis: Van ‘zorgen voor…’ naar ‘zorgen dat…’

1 november 2019

Column: Oud en wijs

1 november 2019

Meer bewegen met uw Smartphone

6 september 2019

De zorgprofessional als sleutel tot een sterk informeel netwerk

6 september 2019

Column: Niemand tot last zijn

6 september 2019

Boekbespreking: Geluk en verdriet horen bij 100% leven

6 september 2019

Burenhulp, een kans op hulp vlakbij

14 juni 2019

Co-creatie met oudere mensen: beloften en valkuilen

14 juni 2019

Veerkracht bij ouderen met een lage sociaal-economische positie

14 juni 2019

Vóór de geraniums: maatschappelijke betrokkenheid van 75 plussers

14 juni 2019

Zingeving van ouderen in de participatiesamenleving, ook als het leven schuurt

14 juni 2019

Boekbespreking: Genderidentiteit en seksuele diversiteit in de ouderenzorg

14 juni 2019

Redactioneel: Sociale media

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0187-x

Technologiegeneraties en hun sociale mediagebruik in Nederland

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0173-3