Robbert Gobbens is per 1 februari 2021 de nieuwe hoofdredacteur van Gerōn, hij volgt Max de Coole op.

Almar Kok is per 1 januari 2021 toegetreden tot de Gerōn-redactie.

Toon Verlaan, Inge Klück en Hetti Willemse namen per 1 januari jl. afscheid van de redactie.

Robbert Gobbens

Per 1 februari 2021 is Robbert Gobbens hoofdredacteur van Gerōn. Hij volgt dan Max de Coole op die sinds 2008 hoofdredacteur was van Gerōn en nog tot 1 juli a.s. als redacteur aan Gerōn verbonden blijft. De nieuwe hoofdredacteur is lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen aan Hogeschool Inholland in Amsterdam. Daarnaast is hij vanaf half februari 2019 als gastprofessor aangesteld bij de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (vakgroep FAMPOP) van de Universiteit Antwerpen. Als lector is hij ook verbonden aan de Zonnehuisgroep Amstelland en verder is Robbert Gobbens voorzitter van de V&VN afdeling Geriatrie en Gerontologie. 

Almar Kok

Met ingang van 1 januari 2021 is Almar Kok toegetreden tot de Gerōnredactie. Almar Kok is als Assistant Professor verbonden aan Amsterdamumc, locatie VUmc. Hij is hoofd van de groep mentaal functioneren binnen het LASA-onderzoek (Longitudinal Aging Study Amsterdam) en publiceerde eerder in Gerōn. VUmc/Lasa is partner van Gerōn.

Toon Verlaan

In 2002 werd Toon Verlaan redacteur van Gerōn. Toon is breed georiënteerd en met bijzondere aandacht voor migrantenouderen in Nederland en ouderen wereldwijd. Toon heeft in zijn lange Gerōn-geschiedenis inmiddels vijf uitgevers meegemaakt. Hij werkte als redacteur mee aan de bundel Ouder worden in de 21e eeuw (SWP, 2012) met een selectie uit Gerōn-artikelen, interviews en columns over de periode 2008-2012.

Inge Klück

Inge Klück werd redactielid in 2008. Inge heeft door haar werk bij de op het ouderenthema actieve gemeente Rotterdam, bijzondere aandacht gegeven aan hoe op lokaal niveau invulling gegeven wordt aan ouderenbeleid en -ouderenzorg Daarnaast heeft zij gedurende vele jaren de rubriek ‘Gesignaleerd’ in Gerōn van inhoud voorzien, met daarin de meest actuele en voor de Gerōn-lezer relevante publicaties.

Hetti Willemse

Hetti Willemse maakt na een jaar redacteurschap van Gerōn weer tijd vrij voor haar werk aan de basis. Als lid van de ‘Dames The’ (zie artikel in Gerōn 2020-4) zal ze samen met Tineke van den Klinkenberg opnieuw sonderen of ouderen zich thuis voelen in hun woon- en leefomgeving in verpleeghuizen, woonzorgcentra of thuiswonend.

Dank

Bestuur en redactie van Gerōn danken Toon, Inge en Hetti voor hun – ingeval van Toon en Inge jarenlange – bijdragen van hoge kwaliteit, als redacteur en auteur, aan het tijdschrift Gerōn.

Over Geron

Gerōn is een tijdschrift over ouder worden in een veranderende samenleving met feiten en opinies uit praktijk, beleid en wetenschap. In ieder nummer worden de belangrijkste levensdomeinen van ouderen belicht naast een wisselend thema.

Het Tijdschrift Gerōn verschijnt alleen nog online, met Open Access. Om dit laatste mogelijk te maken wordt Gerōn gesteund door een aantal partners (zie onder ‘Partners’). In 2020 zullen nog andere potentiële partners benaderd worden om zo de financiële basis te versterken.

Gerōn maakt deel uit van het online ‘Platform Gerontologie & Geriatrie’, tezamen met het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (www.tvgg.nl). Mogelijk sluiten nog andere vaktijdschriften met betrekking tot het ouderenthema aan bij dit platform. Beoogd doel: het in brede zin kennis over ouder worden genereren en delen.

Redactie

Redactie

 • Franka Bakker, docent onderzoeker Hogeschool Windesheim, Zwolle
 • Anouk Butterlin, toegepast gerontoloog/designer, Zeist (redactiesecretaris)
 • Max de Coole, sociaal gerontoloog, Groesbeek (hoofdredacteur tot 1 februari 2021, tot 1 juli redacteur)
 • Lei Delsen, econoom, Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn kwetsbare ouderen Hogeschool Inholland (hoofdredacteur per 1 februari 2021).
 • Marijke Hoenderdos, ‘Oogst Communicatie’, Driebergen (eindredacteur)
 • Almar Kok, Assistant Professor Social Epidemology of Mental Health, Amsterdam UMC’ (redacteur per 1 januari 2021)
 • Mie Moerenhout, gerontoloog, Lokeren
 • Jozef Pacolet, econoom, emeritus met opdracht, K.U. Leuven
 • Eric Schoenmakers, Fontys, toegepaste gerontologie, Eindhoven
 • Ellen Van Houdenhove, stafmedewerker psychosociale gerontologie, Brussel
 • Lieve Vanderleyden, freelance onderzoeker, Brussel

 

Redactiesecretariaat

info@gerontijdschrift.nl

Redactie adviseurs

 • Henk Bakkerode, voormalig directeur Ouderenbeleid, min. VWS, Den Haag
 • Liesbeth de Donder, Vrije Universiteit, Brussel
 • Mirjam de Klerk, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag
 • Els Messelis, auteur, docent Hogeschool Odisee, Brussel
 • Carolien Smits, Expertisecentrum Pharos, Utrecht
 • Gerben Westerhof, Universiteit Twente, Enschede
 • Yvonne Witter, Kennisplatform ZorgSaamWonen, Zwolle

Stichting Gerōn, bestuur

 • Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care aan de HAN, Nijmegen
 • Harry Moeskops (voorzitter), andragoloog, Amsterdam
 • Sjoerd van der Weide (penningmeester), Koog aan de Zaan