Redactie

 • Petra Boersma, Onderzoeker lectoraat Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen Hogeschool Inholland en Programmaleider leren, verbeteren en implementeren Ben Sajet Centrum, Amsterdam (redactiesecretaris)
 • Lei Delsen, econoom, Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Gea van Dijk, Associate Lector Ouderen met Psychische Problemen, NHL Stenden
 • Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn kwetsbare ouderen Hogeschool Inholland (hoofdredacteur)
 • Marijke Hoenderdos, ‘Oogst Communicatie’, Driebergen (eindredacteur)
 • Almar Kok, Assistant Professor Social Epidemology of Mental Health, Amsterdam UMC’ (redacteur per 1 januari 2021)
 • Jolanda Lindenberg, stafmedewerker Leyden Academy on Vitality and Ageing (redacteur per 1 april 2021)
 • Jozef Pacolet, econoom, emeritus met opdracht, K.U. Leuven
 • Lieve Vanderleyden, freelance onderzoeker, Brussel
 • Lineke Verkooijen, emeritus lector en voormalig directeur Academische Verpleeg(t)huiszorg
 • Jasper De Witte, onderzoeker ouderenbeleid, KU Leuven

Redactiesecretariaat

info@gerontijdschrift.nl

Redactie adviseurs

 • Henk Bakkerode, voormalig directeur Ouderenbeleid, min. VWS, Den Haag
 • An-Sofie Smetcoren, assistent professor, Vrije Universiteit Brussel
 • Els Messelis, auteur, docent Hogeschool Odisee, Brussel
 • Carolien Smits, Expertisecentrum Pharos, Utrecht
 • Gerben Westerhof, Universiteit Twente, Enschede
 • Yvonne Witter, Kennisplatform ZorgSaamWonen, Zwolle

Stichting Gerōn, bestuur

 • Marian Adriaansen, emeritus lector Innovatie in de Care aan de HAN, Nijmegen
 • Gabriele Kasten, bestuurder ouderenzorg Pieter Raat, Heerhugowaard en bestuurder brancheorganisatie ActiZ, Utrecht
 • Harry Moeskops (voorzitter), andragoloog, Amsterdam