Redactiewisselingen

Op 22 juni heeft de redactie afscheid genomen van Eric Schoenmakers en Max de Coole. Eric was vanaf 2017 een zeer betrokken redactielid, actief binnen het Domein Participatie en Ontwikkeling.

Max kwam in 2006 de redactie versterken en werd in 2008 onze bevlogen hoofredacteur. Dankzij Max heeft Geron zich ontwikkeld van een toonaangevend kwartaalblad over ouder worden in een veranderende samenleving tot een online magazine dat openstaat voor iedereen die op zoek is naar de nieuwste gerontologische feiten en opinies uit praktijk, beleid en wetenschap.

Vanaf september 2021 treedt Gea van Dijk toe tot de redactie. Gea is als Associate Lector Ouderen met Psychische Problemen verbonden aan NHL Stenden. Ook is zij beleidsmedewerker bij Noorderbreedte. Zij zal zich binnen Geron richten op het Domein Wonen en Mobiliteit. Namens de redactie en het bestuur wens ik Gea veel succes en plezier als redactielid.

Robbert Gobbens

Hoofdredacteur Geron

Redactie

 • Franka Bakker, docent onderzoeker Hogeschool Windesheim, Zwolle
 • Anouk Butterlin, toegepast gerontoloog/designer, Zeist (redactiesecretaris)
 • Lei Delsen, econoom, Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Gea van Dijk, Associate Lector Ouderen met Psychische Problemen, NHL Stenden
 • Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn kwetsbare ouderen Hogeschool Inholland (hoofdredacteur)
 • Marijke Hoenderdos, ‘Oogst Communicatie’, Driebergen (eindredacteur)
 • Almar Kok, Assistant Professor Social Epidemology of Mental Health, Amsterdam UMC’ (redacteur per 1 januari 2021)
 • Jolanda Lindenberg, stafmedewerker Leyden Academy on Vitality and Ageing (redacteur per 1 april 2021)
 • Mie Moerenhout, gerontoloog, Lokeren
 • Jozef Pacolet, econoom, emeritus met opdracht, K.U. Leuven
 • Ellen Van Houdenhove, stafmedewerker psychosociale gerontologie, Brussel
 • Lieve Vanderleyden, freelance onderzoeker, Brussel

Redactiesecretariaat

info@gerontijdschrift.nl

Redactie adviseurs

 • Henk Bakkerode, voormalig directeur Ouderenbeleid, min. VWS, Den Haag
 • Liesbeth de Donder, Vrije Universiteit, Brussel
 • Mirjam de Klerk, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag
 • Els Messelis, auteur, docent Hogeschool Odisee, Brussel
 • Carolien Smits, Expertisecentrum Pharos, Utrecht
 • Gerben Westerhof, Universiteit Twente, Enschede
 • Yvonne Witter, Kennisplatform ZorgSaamWonen, Zwolle

Stichting Gerōn, bestuur

 • Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care aan de HAN, Nijmegen
 • Harry Moeskops (voorzitter), andragoloog, Amsterdam
 • Sjoerd van der Weide (penningmeester), Koog aan de Zaan