Gerōn is een tijdschrift over ouder worden in een veranderende samenleving met feiten en opinies uit praktijk, beleid en wetenschap. In ieder nummer worden de belangrijkste levensdomeinen van ouderen belicht naast een wisselend thema.

Het Tijdschrift Gerōn verschijnt alleen nog online, met Open Access. Om dit laatste mogelijk te maken wordt Gerōn gesteund door een aantal partners (zie onder ‘Partners’). In 2020 zullen nog andere potentiële partners benaderd worden om zo de financiële basis te versterken.

Gerōn maakt deel uit van het online ‘Platform Gerontologie & Geriatrie’, tezamen met het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (www.tvgg.nl). Mogelijk sluiten nog andere vaktijdschriften met betrekking tot het ouderenthema aan bij dit platform. Beoogd doel: het in brede zin kennis over ouder worden genereren en delen.

Redactie

 • Franka Bakker, docent onderzoeker Hogeschool Windesheim, Zwolle
 • Anouk Butterlin, toegepast gerontoloog/designer, Zeist (redactiesecretaris)
 • Max de Coole, sociaal gerontoloog, Groesbeek (hoofdredacteur)
 • Lei Delsen, econoom, Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Marijke Hoenderdos, ‘Oogst Communicatie’, Driebergen (eindredacteur)
 • Inge Klück, beleidsmedewerker Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam
 • Debbie Lager, cultureel geograaf, Groningen
 • Mie Moerenhout, gerontoloog, Lokeren
 • Jozef Pacolet, econoom, emeritus met opdracht, K.U. Leuven
 • Eric Schoenmakers, Fontys, toegepaste gerontologie, Eindhoven
 • Ellen Van Houdenhove, stafmedewerker psychosociale gerontologie, Brussel
 • Lieve Vanderleyden, freelance onderzoeker, Brussel
 • Toon Verlaan, sociaal gerontoloog, Leiden
 • Hetti Willemse, sociaal geograaf en zorginnovator

Redactiesecretariaat

Redactie adviseurs

 • Henk Bakkerode, voormalig directeur Ouderenbeleid, min. VWS, Den Haag
 • Liesbeth de Donder, Vrije Universiteit, Brussel
 • Mirjam de Klerk, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag
 • Els Messelis, auteur, docent Hogeschool Odisee, Brussel
 • Carolien Smits, Expertisecentrum Pharos, Utrecht
 • Gerben Westerhof, Universiteit Twente, Enschede
 • Yvonne Witter, Kennisplatform ZorgSaamWonen, Zwolle

Stichting Gerōn, bestuur

 • Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care aan de HAN, Nijmegen
 • Harry Moeskops (voorzitter), andragoloog, Amsterdam
 • Sjoerd van der Weide (penningmeester), Koog aan de Zaan