Gerōn (jaargang 22) is een tijdschrift over ouder worden in een veranderende samenleving met feiten en opinies uit praktijk, beleid en wetenschap. In ieder nummer worden de belangrijkste levensdomeinen van ouderen belicht, naast een wisselend thema.

Tijdschrift Gerōn verschijnt alleen nog online, met Open Access. Om dit laatste mogelijk te maken wordt Gerōn gesteund door een aantal partners (zie onder ‘Partners’). In 2020 zullen nog andere potentiële partners benaderd worden om zo de financiële basis te versterken.

Gerōn maakt inmiddels deel uit van het online ‘Platform Gerontologie & Geriatrie’, tezamen met het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. Mogelijk sluiten nog andere vaktijdschriften met betrekking tot het ouderenthema aan bij dit platform. Beoogd doel: het in brede zin kennis over ouder worden genereren en delen.

Redactie

 • Franka Bakker, docent onderzoeker Hogeschool Windesheim, Zwolle
 • Anouk Butterlin, Toegepast gerontoloog/designer, Zeist (redactiesecretaris)
 • Max de Coole, sociaal gerontoloog, Groesbeek (hoofdredacteur)
 • Lei Delsen, Econoom, Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Inge Klück, beleidsmedewerker Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam
 • Mie Moerenhout, gerontoloog, Lokeren
 • Eric Schoenmakers, Fontys, toegepaste gerontologie, Eindhoven
 • Ellen Van Houdenhove, stafmedewerker psychosociale gerontologie, Brussel
 • Lieve Vanderleyden, freelance onderzoeker, Brussel
 • Toon Verlaan, sociaal gerontoloog, Leiden
 • Angelique van Vondelen, Woordwaarde teksten & vertalingen, Zeist (eindredacteur)
 • Hetti Willemse, Sociaal geograaf, Zorgvisite.nl en zorginnovator

In 2019 is afscheid genomen van een drietal redacteuren: Ria Wijnen (sinds 2011), Arie Stolk (sinds 2008) en Sybren Kalkman (sinds 2017). Afscheid nemen is een moment om te beseffen dat een vaktijdschrift als Gerōn alleen mogelijk is als er redacteuren zijn met een brede kennis, een groot netwerk en jarenlange inzet om niet. Veel dank aan Ria Wijnen, Arie Stolk en Sybren Kalkman!

Redactiesecretariaat

Redactie adviseurs

 • Jan Baars, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 • Henk Bakkerode, voormalig directeur Ouderenbeleid, min. VWS, Den Haag
 • Laura Christ, sociaal gerontoloog, Zutphen
 • Jan Coolen, zelfstandig adviseur zorg, Amstelveen
 • Liesbeth de Donder, Vrije Universiteit, Brussel
 • Mirjam de Klerk, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag
 • Els Messelis, auteur, docent Hogeschool Odisee
 • Kees Penninx, ActivAge, Amersfoort
 • Carolien Smits, Hogeschool Windesheim, Zwolle
 • Fleur Thomése, Vrije Universiteit, Amsterdam
 • Fietje Vaas, zelfstandig onderzoeker
 • Gerben Westerhof, Universiteit Twente, Enschede

Stichting Gerōn, bestuur

 • Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care aan de HAN, Nijmegen
 • Harry Moeskops (voorzitter), andragoloog, Amsterdam
 • Sjoerd van der Weide (penningmeester), Koog aan de Zaan