Langer thuis in een Slow City

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0044-y

Zijn woningcorporaties klaar voor de vergijzing?

5 maart 2018
10.1007/s40718-018-0015-3

WHO CARES: op zoek naar nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

5 maart 2018
10.1007/s40718-018-0017-1

Boekbespreking: Van dromen naar gezamenlijk wonen

5 maart 2018
10.1007/s40718-018-0018-0