Artikelen

Versterking van veerkracht van oudere migranten: een cultuursensitieve interventie

20 maart 2020

Veerkracht bij ouderen met een lage sociaal-economische positie

14 juni 2019

Zingeving van ouderen in de participatiesamenleving, ook als het leven schuurt

14 juni 2019

LASA: Een veerkracht benadering in de Longitudinal Aging Study Amsterdam

14 september 2018
10.1007/s40718-018-0163-5

POWER Veerkracht op leeftijd

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0035-z