Wetenschap

Geef ook ouderen de kans om aan hun taal te werken

10 maart 2022

Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden bij ouderen

4 juni 2021

Versterking van veerkracht van oudere migranten: een cultuursensitieve interventie

20 maart 2020

Moderne communicatiemiddelen en eHealth: kansrijk voor ouderen?

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0177-z