Wetenschap

Van formele inspraak naar bottom-up burgerinitiatief

25 november 2020

Op weg naar passende woonconcepten voor senioren op het platteland

12 december 2019

Burgerinitiatieven en samenwerking: systeemdenken én systeemwenken voor goed beleid

1 november 2019

Burgerinitiatieven van, voor en door ouderen: enkele praktijkvoorbeelden

1 november 2019