1337 Weergaven
1 Downloads
Lees verder

De relatie: persoonlijk contact als basis voor waardevolle zorg

Audry van Vulpen & Pieter Verdoorn. Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN: 978-90-8850-875-2, 158 pagina’s, € 19,00.

Gesignaleerd omslag de-relatieIn het sociaal domein en in de zorg staan de menselijke maat en het persoonlijk contact steeds meer onder druk. De laatste decennia bedreigen procedures en regelzucht basale behoeften als gezien en gehoord worden, aansluiten en afstemmen. Dit ervaren zowel de mensen die zorg of ondersteuning vragen als degenen die het bieden. Dit boek pleit daarom voor hernieuwde aandacht en waardering voor de ondersteuningsrelatie. Een persoonlijke relatie is een belangrijke voorwaarde voor goede, waardevolle zorg. Maar hoe kan die relatie ook bijdragen aan kwaliteit van leven? Hoe bepalend zijn empathie, vertrouwen en nabijheid daarbij? En wat zijn de kenmerken van waardevolle zorg?

Bij het beantwoorden van deze vragen beschouwen de auteurs de relatie vanuit het perspectief van degene met een ondersteuningsvraag en dat van de zorgverlener. Ook de context waarin de relatie zich afspeelt krijgt aandacht. Naast relevante theorieën komen ervaringsverhalen en praktijkvoorbeelden aan bod.

Bijeenkomst: Hoe kom je als sociaal professional in contact met ouderen?

Op woensdag 13 november bij de Social Impact Factory te Utrecht. Kosten: gratis. Zie voor meer informatie: https://www.movisie.nl/agenda/hoe-kom-je-sociaal-professional-contact-ouderen-0

De komende jaren wordt het steeds belangrijker ouderen te motiveren om mee te blijven doen aan onze samenleving. Maar hoe leg je als professional of vrijwilliger het eerste contact? Hoe bereik je ouderen? Movisie organiseert dit najaar in samenwerking met BeterOud en FNO twee bijeenkomsten om kennis te delen én op te halen over het bereiken van ouderen. Het is van deze tijd om goed te luisteren naar ouderen. Wat zijn hun wensen en verlangens? Wat willen zij wel of juist niet en welke belemmeringen ervaren zij om gebruik te maken van een zorg- of activiteitenaanbod? Kennis verzamelen hierover geeft richting aan het aanbod dat bijdraagt aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen of hen over de streep helpt om meer te bewegen. Ook het tijdig gebruik maken van zorg kan een grotere zorgvraag voorkomen. Meedoen aan (sociale) activiteiten en gebruik maken van zorgaanbod helpt ouderen op een prettige manier oud worden in hun eigen buurt. Dat is van belang wanneer ouderen langer thuis blijven wonen.

Herziene uitgave: Kleine gids voor dementie

Lamers H. , Lemey L. , Mevesen B. , Okerman G. , van den Ameele J. , Berdai Chaouni S. Brugge: Uitgeverij Vanden Broele. ISBN: 978-90-4961-787-5, 245 pagina’s, € 35,00.

Gesignaleerd omslag kleine gids voor dementieDementie, vroeg of laat krijgen we er allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken. In onze westerse samenleving krijgt dementie al snel een negatieve en met taboe beladen dimensie. De persoon die aan dementie lijdt, voelt zich vaak gestigmatiseerd en is, begrijpelijk, bang om van anderen afhankelijk te worden. ‘Niet meer volwaardig meetellen’ is een confronterende ervaring.

De laatste jaren worden wereldwijd, maar zeker ook in Vlaanderen, heel wat initiatieven genomen om dit negatieve beeld van de ziekte te nuanceren. Er komt stilaan meer ruimte voor een meer menselijke en positieve kijk op de problematiek waarbij ernaar gestreefd wordt om de mens in zijn totaliteit, met zijn mogelijkheden en beperkingen en zijn emoties en verlangens, gedurende het hele ziekteverloop opnieuw een centrale plaats toe te kennen. Deze kijk op dementie vormt de rode draad doorheen deze publicatie. Word je (in je nabije omgeving) geconfronteerd met de ziekte, dan ga je op zoek naar antwoorden op de vele vragen die door je hoofd schieten. Ook als zorgverstrekker kom je in contact met mensen die meer informatie vragen. Deze uitgave biedt  antwoord op die vragen. In deze publicatie bekijkt elke auteur dementie vanuit een specifieke invalshoek: uiteraard de medische, maar ook de ethische, juridische en sociale kant worden belicht. Ook dementie bij ouderen met een migratieachtergrond krijgt de nodige aandacht.

Film Goede Buren; deur voor deur eenzaamheid te lijf

Regisseur: Stella van Voorst van Beest. Distributeur: Cinema Delicatessen

Wanneer de Rotterdamse inwoner Bep de Bruin na tien jaar dood in huis wordt gevonden, zonder dat iemand haar heeft gemist, is de stad in shock. Hoe kon dit gebeuren? Ada (59) en haar beste vriendin Wilma (70) zijn vrijwilligers voor de lokale campagne tegen eenzaamheid, die de gemeente organiseert. Samen gaan ze van deur tot deur, op zoek naar eenzame mensen die hulp kunnen gebruiken. De film is als NPO2-doc uitgezonden in de week van de eenzaamheid en kan bekeken worden via NPO-Start of via http://goedeburen-film.nl/