1555 Weergaven
2 Downloads
Lees verder

Eenzaamheid: Ontmoetingen met ouderen

Kitty Martens & Deirdre Beneken Genaamd Kolmer. Bussum: Uitgeverij Coutinho. ISBN: 978-90-4690-666-8, 72 pagina’s, € 15,50 (boek en website).

Gesignaleerd omslag eenzaamheid ontmoetingen met ouderenIn onze samenleving neemt het aantal ouderen toe. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt zal hierdoor ook stijgen. De uitgave Eenzaamheid helpt (toekomstige) zorgverleners in kaart te brengen waar ouderen behoefte aan hebben en biedt aanknopingspunten om hen te ondersteunen in het omgaan met eenzaamheid. Ontmoetingen spelen daarbij een cruciale rol. De auteurs belichten de theoretische kaders achter eenzaamheid. Ze gaan in op vragen als: wat is eenzaamheid, wanneer spreken we van sociaal isolement en welke gebeurtenissen in het leven van ouderen versterken gevoelens van eenzaamheid? Duidelijk wordt dat de thematiek complex is en dat zorgvuldig bepaald moet worden wat de juiste interventies zijn om eenzaamheid te verminderen. De auteurs geven voorbeelden van mogelijke interventies. Verder zijn instrumenten en praktische tips opgenomen en worden de lezers in opdrachten uitgedaagd zelf met het onderwerp aan de slag te gaan. Ieder hoofdstuk bevat citaten van ouderen en wordt afgesloten met reflectievragen. Hierdoor worden de lezers geholpen grip te krijgen op de betekenis van eenzaamheid, voor ouderen zelf en voor hen als zorgprofessional.

Onderbelichte aspecten van eenzaamheid: Vijf experts aan het woord

Radboud Engbersen. Utrecht: Movisie. 36 pagina’s, Gratis te downloaden via www.movisie.nl

Gesignaleerd omslag Onderbelichte aspecten van eenzaamheidEenzaamheid wordt als een belangrijk sociaal vraagstuk gezien. Toch was deze aandacht voor het vraagstuk er niet altijd. Het eerste advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) over eenzaamheid kwam uit in 1997. Na dit advies is de aandacht voor eenzaamheid als sociaal probleem in Nederland gegroeid. In dit essay geven vijf experts antwoord op de vraag: Waar zouden we meer aandacht aan moeten besteden bij het aanpakken van eenzaamheid? De deskundigen onderstrepen nog eens dat we precies moeten zijn over de problematiek waar we iets aan willen doen. Eenzaamheid kent vele gezichten en kan niet in zijn algemeenheid ‘bestreden’ worden.Bovenal komt uit de interviews een helder beeld naar voren van onderwerpen waar we nog veel winst kunnen behalen. De experts die in deze handreiking geïnterviewd worden zijn: Anja Machielse, René Diekstra, Gerine Lodder, Sjef van der Klein, Dirk de Wachter.

Reisgids Mantelzorg: wegwijs in de wereld van zorg voor ouderen

Lodewijk Schmit Jongbloed & Daphne Riksen. Oegstgeest: Schmit Jongbloed Advies. ISBN: 978-90-8236-481-1, 104 pagina’s, € 15,50.

Gesignaleerd omslag reisgids mantelzorgDe Reisgids Mantelzorg helpt om snel en efficiënt de weg te vinden in de wereld van mantelzorg voor ouderen. Dat is hard nodig omdat mantelzorgers regelmatig verdwalen in het oerwoud van regels, instanties en emoties waarmee ze te maken krijgen. Op basis van routebeschrijvingen en kaartjes bepaalt de lezer eerst welke ‘mantelzorgroute’ voor hem of haar relevant is. Want mantelzorg bij een gebroken arm kent andere prioriteiten dan bij dementie. Bij iedere route geeft de Reisgids tips om de juiste koers te bepalen. Met veel aandacht voor zaken die je nú kunt regelen om in een latere fase tijd en energie te besparen. Daarnaast behandelt de Reisgids de belangrijkste aandachtsgebieden voor mantelzorgers. Hoe ga je soepel om met je partner, ouder, familie en met zorgverleners? Wat regelen de verschillende zorgwetten? En wellicht het belangrijkste: hoe houd je het vol? Portretten van werk en drijfveren van betrokken zorgverleners completeren de Reisgids.

Studiedag: Grijs en goesting

Op 1 oktober 2019, van 9.30-16.00 uur in woonzorgcentrum De Pelikaan in Deurne (Vlaanderen). Kosten: € 99,00 (inclusief btw en inclusief het boek ‘Grijze Goesting: liefde, intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd’). Zie voor meer informatie: www.zorgbedrijf.antwerpen.be/studiedag

Gesignaleerd omslag grijs en goestingSenioren en seksualiteit: een onderwerp dat de oren doet spitsen, nieuwsgierig maakt en ook wel eens doet fronsen. Maar heel veel wordt er niet over gepraat. Dat wil niet zeggen dat er niet een heleboel te leren en te weten valt over dit thema en door ook bewust met dit thema bezig te zijn kunnen zorgverleners groeien in hun dienstverlening. De onderwerpen intimiteit en seksualiteit bij senioren worden tijdens deze studiedag bekeken vanuit biologische, medische, sociale en culturele invalshoeken en vanuit de zorg. Deze studiedag is interessant voor iedereen die in de zorg werkt en in aanraking komt met senioren. Medisch en paramedisch personeel van woonzorgcentra, ziekenhuizen, thuisverpleging en thuiszorg. Maar evengoed ervaringsdeskundigen, mantelzorgers of anderen die geïnteresseerd zijn in dit thema.

Congres Ouderenpsychiatrie: De schrik van je leven – over angst bij ouderen

Op 17 oktober 2019, van 9.30 tot 16.30 uur in het Provinciehuis te Leuven. Kosten: € 120,00. Zie voor meer informatie: https://www.zorgneticuro.be/activiteiten/congres-ouderenpsychiatrie-de-schrik-van-je-leven-over-angst-bij-ouderen-organisator

Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven organiseert voor de zesde keer het Congres Ouderenpsychiatrie. Deze keer staat angst bij ouderen centraal. Sprekers zijn Prof. dr. Jean-Paul Van Bendegem van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (VUB), prof. dr. Richard Oude Voshaar van het Universitair Centrum Psychiatrie (Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Yolande Kuin van het Centrum voor Psychogerontologie (Radboud Universiteit Nijmegen).

In de middag is in deelsessies aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Wetenschappelijk onderzoek en lopende projecten over stress, hersenen en ouderenpsychiatrie; Lichaamsbeweging en psychotherapie hand in hand;
  • Aanpak van dwangstoornissen bij ouderen;
  • Benzodiazepineverslaving bij ouderen: mythes en realiteit;
  • Gedragstherapeutische benadering van angststoornissen bij ouderen;
  • Hoop in bange dagen: crisisinterventie bij ouderen met angst.

Brochure Suïcidepreventie bij Ouderen: praktijkadviezen voor zorg- en hulpverleners

Eva Dumon, Saskia Aerts, Ine Rotsaert, Gwendolyn Portzky. Gent: Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, 60 pagina’s, gratis te downloaden via: www.vlesp.be/publicaties

gesignaleerd omslag suicidepreventie-bij-ouderenHet Vlaams Expertisecentrum voor suïcidepreventie bracht in maart 2019 een brochure uit met praktijkgerichte adviezen voor zorgverleners rond preventie van zelfdoding bij ouderen. Die focust concreet op het opsporen en behandelen van suïcidaal gedrag bij ouderen. Dit advies vloeit voort uit het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Cijfers tonen aan dat er bijzondere aandacht nodig is voor ouderen. Ze vormen een belangrijke risicogroep voor het ontwikkelen van zelfmoordgedachten en voor overlijden door zelfdoding. Dat komt namelijk meer voor bij 70-plussers, dan bij andere leeftijdsgroepen. En dan vooral bij mannen.