1154 Weergaven
27 Downloads
Lees verder
Persoonlijke waarden zijn zaken die mensen belangrijk vinden, oftewel je drijfveren.

Deze verschillen van mens tot mens en kunnen ook veranderen gedurende het leven. Bekend is bijvoorbeeld dat mensen naarmate ze ouder worden meer belang hechten aan zaken als duurzaamheid, het tegengaan van verspilling en het doorgeven van kennis. In het NIDI Pensioenpanel is aan ruim 3.500 mensen geboren tussen 1950 en 1955 gevraagd in hoeverre men een breed spectrum aan zaken belangrijk vindt in het leven. De antwoorden op deze vragen geven een beeld van persoonlijke drijfveren in het leven (figuur). Behoud van conditie en contacten zijn met stip de belangrijkste zaken, naast doorgeven van kennis en kansen aan jongere generaties. Maatschappelijk aanzien en veel geld verdienen is voor deze groep niet meer echt relevant. In de figuur is een onderscheid gemaakt tussen mensen die nog werkzaam zijn en gepensioneerden. Deze groepen verschillen op een aantal punten. Voor werkenden zijn zaken als ontplooien, meetellen in de wereld en waardering krijgen belangrijker dan voor gepensioneerden. Voor gepensioneerden is niet te veel verplichtingen hebben belangrijker. Het lijkt erop dat met de pensionering ook persoonlijke drijfveren kunnen veranderen.

Figuur1. Belangrijke zaken in het leven van gepensioneerden en werkenden