1413 Weergaven
8 Downloads
Lees verder
Leeftijdsdiscriminatie is een ingewikkeld fenomeen.

Om er beter zicht op te krijgen is het om te beginnen belangrijk om te begrijpen hoe mensen leeftijdsgroepen, zoals ‘jong’ en ‘oud’ definiëren. In de European Social Survey van 2008-2009, waaraan 29 Europese landen deelnamen, is aandacht aan dit onderwerp besteed. In de survey werd onder andere gevraagd vanaf welke leeftijd je iemand als ‘oud’ zou stempelen. Verder werd aan de deelnemers gevraagd wat (op een schaal van 0 tot 10) in hun land de status is een twintiger, een veertiger en een zeventiger.

Gemiddeld genomen begint de ouderdom op 56-jarige leeftijd, zo vonden de deelnemers. Maar er zijn wat dit betreft grote verschillen tussen landen. In Letland, Turkije, Portugal en Slowakije is men van mening dat de ouderdom begint nog voor het vijftigste levensjaar; in de noordwestelijke landen is dat zo’n 10 jaar later. Wat betreft status (niet in figuur) valt op dat in alle landen aan de veertigers de hoogste status wordt toegekend (gemiddeld 6,9) en aan zeventigers de laagste (gemiddeld 4,7).

GeronGrafiek

Bron: European Social Survey (2008-2009) – Module “Ageism”