1526 Weergaven
32 Downloads
Lees verder

Bijna de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder gaf in 2018 aan zich minstens een keer per jaar ingezet te hebben als vrijwilliger. Drie op de tien zeiden in de vier weken voorafgaand aan het interview nog vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Gemiddeld besteedt een vrijwilliger 4,5 uur per week aan vrijwilligerswerk. De groep 35-45-jarigen kent het grootste percentage vrijwilligers. Deze piek hangt samen met de levensfase. Deze groep -veelal jonge ouders – is vooral actief als vrijwilliger op school en bij de sportvereniging. Na 45 jaar neemt deelname aan vrijwilligerswerk langzaam af. Een nieuwe piek zien we evenwel bij de groep 65-75-jarigen. Deze groep gepensioneerden is vooral actief als vrijwilliger bij een zorginstelling en in de kerk. Maar ook in het jeugdwerk en bij de sportvereniging. Na 75 zien we een sterke daling. Toch is ook in deze leeftijdsgroep nog een op de drie ouderen actief als vrijwilliger. Waar jongere leeftijdsgroepen aangeven vrijwilligerswerk vooral te doen als sociale plicht of om nieuwe dingen te leren, geven ouderen aan dat sociale contacten en zinvol bezig zijn belangrijke motieven zijn.

 

Gerongrafiek grafiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FiguurDeelname aan vrijwilligerswerk naar leeftijd, 2018

Bron: CBS Statline