1276 Weergaven
17 Downloads
Lees verder
Redactie: Christel Geerts (2020). Brussel: uitgeverij ASP. 197 pagina’s inclusief noten. € 18,95; E-book € 12,50.

Meisjes van 50 & meer. Over wifty’s en granny’s. Geschreven door Christel Geerts, uitgegeven door Asp. ISBN 9789461170231, 200 blz., € 18,95,

‘Meisjes van 50 & meer’ geeft een openhartige en wetenschappelijke inkijk in de wereld, hoofden, lichamen en gevoelens van vrouwen van 50-plus’.

Deze flaptekst dekt de lading van dit populairwetenschappelijke boek goed. Het boek beschrijft het leven van 50-plus vrouwen in België vanuit een gerontologisch perspectief. In de acht inhoudelijke hoofdstukken beschrijven de auteurs de psychosociale situering, de biologische en medische aspecten van het ouder worden, het sociaal netwerk, mantelzorg, seksualiteit en intimiteit, vrijwilligerswerk, en gezond, actief en betekenisvol ouder worden. Steeds is er aandacht voor context: de persoonlijke levensloop, de generaties, de sociale omgeving, en de maatschappelijke ontwikkelingen vroeger en nu. In drie tussenhoofdstukjes lezen we de persoonlijke verhalen van verschillende generaties vrouwen uit hetzelfde gezin. Het boek sluit af met beleidsaanbevelingen.

Inhoudelijk is de informatie goed onderbouwd door deskundige schrijvers, relevante noten en wetenschappelijke referenties. De hoofdstukken gaan in op diversiteit wat betreft gender, seksuele voorkeur en culturele achtergrond. Wat betekenen deze verschillen voor het leven van vrouwen van 50 jaar en ouder? Ik mis daarbij aandacht voor de verschillen in prevalentie van dementie: hoe verklaren we het dat vrouwen vaker getroffen worden door dementie? Ook over risicofactoren voor dementie en over de daarmee samenhangende preventiemogelijkheden lees ik helaas niets. Dit alles zal veel toekomstige vrouwen van 50 & meer raken.

De schrijvers balanceren tussen enerzijds het versterken van een positieve beeldvorming over oudere vrouwen en anderzijds het vragen om aandacht voor hun achtergestelde positie. Aan de ene kant krijgt de lezer tips om gezond ouder te worden, fysiek, mentaal en sociaal. Daarmee wordt de suggestie gewekt van de maakbaarheid van gezondheid en van gezond ouder worden. Aan de andere kant bevatten de hoofdstukken voldoende tabellen om te laten zien dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Ook de tussenhoofdstukjes over de meer-generatie-families laten zien dat veel vrouwen nog steeds voor een dubbeltje geboren worden en geen kwartje worden. Voor hen zal de aansporing ‘Be the girl you want to be’ wat wranger klinken dan voor meer geprivilegieerde vrouwen. Een ongezonde omgeving heb je niet zelf in de hand.

België en Nederland zijn zeer verwant en dat maakt het boek relevant voor Nederlandse lezers. Er zijn natuurlijk verschillen, maar die storen niet bij het lezen. Een doodenkele keer zie ik een foutje, zoals een onduidelijke tabel op pagina 155. In 197 pagina’s komt heel veel aan de orde. De auteurs hebben moeite gedaan om zo actueel mogelijk te zijn. Er is zelfs aandacht voor de vooral negatieve gevolgen van de coronacrisis voor oudere vrouwen.

Tot slot de titel: ‘Meisjes van 50’ biedt een spannende kop. Maar het suggereert ook dat het mooi is om een meisje te blijven, in de trant van: ‘jong van binnen’. Ik stel voor om blij te zijn dat je op 50-jarige leeftijd vrouw bent, van binnen èn van buiten.

Een sympathiek en lezenswaardig boek, niet alleen voor een 63-jarige gerontologisch geschoolde onderzoekster zoals ondergetekende.