1536 Weergaven
0 Downloads
Lees verder

Het rimpelperspectief: Hoe overleef ik de oude dag

Hans Dorrestein. Amsterdam: Nijgh & van Ditmar. ISBN: 978-90-3880-690-7, 256 pagina’s, € 20,99.

Gesgnaleerd cover Het rimpelperspectiefNu Hans Dorrestijn op leeftijd is gekomen blikt hij terug op zijn leven. Hij mijmert over zijn jeugd, de vergankelijkheid, het naderend einde en over alle vrienden en kennissen die hem reeds zijn voorgegaan. Maar Hans zou Hans niet zijn als hij daar geen heel vrolijk boek over zou schrijven. Want bejaard zijn heeft ook zijn voordelen. Denk alleen al aan alle verworven inzichten over de moderne tijd, die Hans graag met u deelt. Dat levert mooie verhalen op, over bukken, brilpoetsdoekjes en geraniums, ‘Berichten uit het bejaardenhuis’, speciale aandacht voor de oeroude aardappel en nog veel meer. En last but not least, een indrukwekkende ode aan alle ‘Herauten van de dood’. Lang leve de oude dag, en lang leve Hans Dorrestijn!

Ouderen in de wijk actief benaderen? Doe de e-learning ‘Spil in de wijk’

Zie voor meer informatie: www.movisie.nl/artikel/ouderen-wijk-actief-benaderen-doe-e-learning-spil-wijk

Gesignaleerd cover Spil e-learningDe e-learning ‘Spil in de wijk’ geeft sociale professionals en wijkverpleegkundigen handvatten om in contact te komen met kwetsbare ouderen en hen de juiste hulp te bieden via netwerken in de wijk. Met de e-learning krijgen deelnemers op een interactieve en afwisselende manier inzicht in de ‘Spil-methode’. Na afloop hebben zij meer kennis en vaardigheden om ouderen te bereiken, bij de buurt te betrekken en eventuele problemen eerder te signaleren. De e-learning is gebaseerd op de aanpak van het succesvolle project ‘Even Buurten’ in Rotterdam en gemaakt door Hogeschool Rotterdam, BeterOud, Genero en Movisie met ondersteuning van Zonmw De e-learning is gratis te volgen via de Movisie-academie.

Levensmoeheid bij ouderen: een praktische handleiding

Robert Geeraert. Brussel: Uitgeverij Politeia. ISBN: 978-2-509-03443-4, € 32,00.

Gesignaleerd cover levensmoeheidSteeds meer ouderen willen zelf de regie over hun levenseinde opnemen. Sommigen verkiezen de dood boven een leven dat te weinig kwaliteit biedt. Levensmoeheid is een gevoel waar steeds meer ouderen mee geconfronteerd worden. Deze evolutie is zeer verontrustend en vraagt dringend om een maatschappelijk debat. Met dit boek willen de auteurs ouderen antwoorden geven op hun vele vragen en handvatten aanreiken aan eerstelijnszorgverleners zodat zij met deze problematiek kunnen omgaan met respect voor de zelfregie en autonomie van ouderen. Dit bij voorkeur in dialoog met naasten en zorgverleners. De diverse hoofdstukken in dit boek zijn geschreven door zorgverleners en experten uit verschillende zorgsectoren. Een geïntegreerd zorgmodel is immers het enige dat echt kan inspelen op de noden van zorgbehoevende personen.

Vroegdetectie van kwetsbare ouderen

Olivia Vanmechelen en Stefaan Vermeulen. Brussel: Kenniscentrum WWZ vzw. ISBN: 978 90-8282-608-1, € 10,00.

Gesignaleerd cover vroegdetectie kwetsbare ouderenVeel ouderen wensen oud te worden in hun vertrouwde omgeving. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Het risico op kwetsbaarheid en het verlies aan zelfstandigheid verhoogt  met de jaren. Voor naasten en zorgverleners is het van belang om tijdig oog te hebben voor de toenemende kwetsbaarheid van ouderen. Hoe kan je als zorgsector ouderen tijdig in het vizier krijgen? Wetenschappers van vijf universiteiten brachten risicoprofielen van ouderen in kaart, en ontwikkelden de D-SCOPE methodiek om kwetsbare ouderen die onder de radar zitten sneller te detecteren. Ondertussen zetten verschillende Brusselse organisaties al volop in op preventie, met extra aandacht voor de tijdige opsporing van kwetsbare ouderen. Hun aanpak gaat altijd samen met de opbouw van sociale netwerken, en met extra aandacht voor de sterktes en competenties van ouderen en hun omgeving. Dit cahier licht de relevantie en de methodiek van vroegdetectie toe en toont verschillende Brusselse praktijken.  Dit cahier wil hulpverleners stimuleren om meer oog te hebben voor de verschillende dimensies van kwetsbaarheid, maar vooral voor de balancerende factoren die een positief tegenwicht bieden en bijdragen tot een grotere levenskwaliteit  en meer welbevinden van ouderen.

Voor het eerst: Verhalen over ouder worden

Herman van Veen. Amsterdam: Thomas Rap. ISBN: 978-94-0040-163-1, 224 pagina’s, € 19,99.

Gesignaleerd cover Voor het eerst_compressedIn Voor het eerst schrijft Herman van Veen over het onbarmhartige proces van het ouder worden. Wanneer begint dat, ouderdom? Op welk moment besef je dat die jonge man is afgelost door een man op zekere leeftijd? De geest is vitaal, maar het lichaam hapert soms. De kloof tussen nu en vroeger wordt steeds groter. De ervaringen stapelen zich op, de herinneringen verdringen elkaar. Van Veen gaat de confrontatie aan met zichzelf en schrijft over zijn leven van toen en nu. Over vriendschappen en vergankelijkheid, verlies en levenslust en de troost van de verbeelding. Steeds verbindt hij zijn verhalen met zijn theater- en liedteksten, waarin wonderlijk genoeg de ouderdom en de dood al sinds jaar en dag alom aanwezig blijken te zijn.

Gewonnen jaren: Nieuwe inzichten over hoe wij ouder worden

Dorly Deeg. Amsterdam/Antwerpen: AMBO | Anthos Uitgevers. ISBN: 978-90-2633-802-1, 304 pagina’s, € 22,99

Gesignaleerd cover Gewonnen jaren_compressedGewonnen jaren van Dorly Deeg is een verfrissende kijk op het ouder worden. Oud worden is normaal, laat Gewonnen jaren zien. De ouderen van nu hebben vele levensjaren gewonnen ten opzichte van vorige generaties. Maar gelúkkig en prettig oud zijn, hoe doe je dat? Sinds 1991 doet Dorly Deeg onderzoek naar het functioneren van ouderen op lichamelijk, cognitief, emotioneel en sociaal terrein. Welke functies veranderen met het ouder worden, en wanneer? Hoe behoud je het plezier in het leven? Worden we op dezelfde manier oud als onze ouders? En hoe kunnen we ons welbevinden zo lang mogelijk behouden? Met Gewonnen jaren biedt Dorly Deeg een andere kijk op ouder worden. Het welbevinden in iedere ‘oudere’ levensfase staat voorop: wat levert plezier op en waar hangt dat vanaf? Haar boodschap: er is geen ‘toverpil’ om veroudering tegen te gaan; je kunt er wél mee leren omgaan.

 

Foto cover Geron 2019-1: Claudia Kamergorodski in: ‘100 % leven. Levenslessen van honderdplussers’ (2018) van Yvonne Witter. Amsterdam: Uitgeverij SWP.