1571 Weergaven
3 Downloads
Lees verder

Wij knippen de wind: notities van een overgrootmoeder

Deborah Campert. Amsterdam: De Bezige Bij. ISBN: 978-94-0318-330-5, 128 pagina’s, € 18,99.
Gesignaleerd omslag campert

Sinds Deborah Campert overgrootmoeder is, maakt ze aantekeningen in haar ‘overdagboek’. Daarin noteert ze losse schetsen, overdenkingen, ergernissen, herinneringen en beschrijvingen van haar beslommeringen van alledag. In Wij knippen de wind zijn deze stukken bijeengebracht, samen vormen ze een prachtig kleinood, een intiem portret van een ouder wordende vrouw met een rijk leven. Met haar sterke pen brengt Deborah Campert haar echtgenoot en hun kleine huiselijke drama’s tot leven, haalt ze herinneringen op aan haar emigratie naar Nederland en aan haar carrière als kunstkoper. Als een ragfijne draad is er steeds de angst voor het vergeten – en het vergeten worden. Maar er is ook luchtigheid en warmte, veelal in de persoon van Vera, haar achterkleindochter.

Respectvol communiceren met ouderen

Louis Heylen, Toon Blux, Karin Neijenhuis & Marc De Bodt. ’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina bv. ISBN: 978-94-6371-200-2, 162 pagina’s, €23,90.

Respectvol-communiceren-met-ouderen_frontcoverOuderen vragen respect en wensen als volwassenen aangesproken en behandeld te worden. Niet met kinderlijke taal of op een onvolwassen wijze. De manier waarop begeleiders, hulp- en zorgverleners met hen praten en omgaan, zegt veel over wie ze zelf zijn. Kunnen ze zich inleven in een wereld die niet de hunne is? Kunnen ze geduld en tijd opbrengen om met hen op weg te gaan? Kunnen ze hen respecteren ondanks al hun onvolmaaktheden en beperkingen? En kunnen ze de communicatie, omgang en taal open, eerlijk en tactvol met hen voeren? Naast ouderen met een normaal verouderingsproces, gaat het ook om diegenen die door extra beperkingen worden getekend. Daarom komt de communicatie met ouderen met dementie, verwardheid, een niet-aangeboren hersenletsel, gehoor- en gezichtsstoornissen uitdrukkelijk aan bod. Door de toenemende technologische mogelijkheden en de diversiteit in de samenleving zijn digitaal communiceren, communiceren met ouderen met een anderstalige achtergrond en laaggeletterdheid en ondersteunde communicatie evenzeer aan de orde. Respectvolle communicatie, respectvolle omgang is niet altijd gemakkelijk. Ouderen hebben ook hun karakter, hun persoonlijkheid waarvan sommige kenmerken met het ouder worden nog meer in de verf komen te staan. Toch moet het uitgangspunt altijd blijven: vooral mét hen praten en niet alleen óver hen, in het besef dat hun wereld kleiner en eenzamer wordt.

De derde levensfase: het geschenk van de eeuw

Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. 78 pagina’s, gratis te downloaden via www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/01/08/de-derde-levensfase-het-geschenk-van-de-eeuw

De derde levensfase - het geschenk van de eeuwDe Raad voor Volksgezondheid is van mening dat de waarde van de derde levensfase in het huidige maatschappelijke debat en in beleid, regelgeving en arrangementen te weinig aandacht krijgt. Er gaat veel aandacht uit naar kwetsbare, eenzame en afhankelijke veelal oude ouderen. Tegelijkertijd is er het beeld van de genietende, consumerende en vitale jonge oudere die net met pensioen is: reizen, concertbezoek, lekker eten, samen fietsen. Deze clichébeelden dienen vervangen te worden door een realistischer en vollediger beeld van de diverse groep jonge ouderen die onze samenleving rijk is. Mensen in de derde levensfase zouden vaker en op een passende manier kunnen worden uitgenodigd om deel te blijven nemen aan de maatschappij. Bovendien hebben keuzes van mensen in de derde levensfase invloed op de mogelijkheden van andere groepen in de maatschappij. Ook met het oog op de toekomst is het zinvol om aandacht te besteden aan de derde levensfase. Mensen in de derde levensfase zouden zelf vaker en eerder kunnen nadenken over hoe ze oud willen worden, zodat ze maatregelen kunnen nemen. Desgewenst zouden werkgevers, ouderenbonden, gemeenten en anderen hen daarin kunnen faciliteren.

Inventarisatie Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis/Eerstelijn

Ben Vruggink, Annelieke Damen en Gaby Jacobs. ZonMw/Universiteit voor Humanistiek. 138 pagina’s, gratis te downloaden via https://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZatqxzgKqdB_Inventarisatie_Zingeving_en_Geestelijke_Verzorging_ThuisEerstelijn.pdf

Inventarisatie Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis:EerstelijnSinds 1 januari 2019 kunnen geestelijk verzorgers gefinancierd worden ingezet in de thuissituatie door een nieuwe subsidieregeling vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aangezien dit veld sterk in ontwikkeling is, bestaat er grote behoefte aan een overzicht van bestaande publicaties en materialen. Dit overzicht, dat in opdracht van ZonMw is opgesteld door de Universiteit van Humanistiek, is daarvan een start en inventariseert de initiatieven en mogelijkheden voor zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie voor professionals. Deze brede inventarisatie is bedoeld voor alle professionals en organisaties in de eerste lijn inclusief het sociale domein. Het gaat bijvoorbeeld om geestelijk verzorgers, vrijwilligers, projectleiders Geestelijke Verzorging van de landelijke netwerken Palliatieve Zorg, centra voor levensvragen en leden van de stuurgroep Geestelijke Verzorging Thuis en onderzoekers. Maar het is ook van belang voor huisartsen, hun praktijkondersteuners en medewerkers van sociale wijkteams.

Post HBO Cursus: Expert langer thuis wonen

Hogeschool Windesheim, de cursus start op maandag 21 september en is een 1-jarige deeltijdopleiding. Zie voor meer informatie: https://www.windesheim.nl/werk-en-studie/opleidingen-en-cursussen/gezondheid-en-welzijn/langer-thuis

Vergrijzing is een van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voor staan: nu en in de toekomst. En dan vooral op het gebied van ‘langer zelfstandig thuis wonen’. De grote stijging van het aantal 65-plussers en vooral het aantal 80-plussers uit nieuwe generaties vraagt om slimme nieuwe diensten, producten, technologie en om innovatieve concepten voor wonen in een fijne omgeving die bijdragen aan goed leven. En dit vraagt om interdisciplinaire samenwerking tussen woningbouwcorporaties, gemeentes, projectontwikkelaars, investeerders, Wmo-consulenten, zorgprofessionals, winkeliers, banken, technische dienstverleners e.d. Deze cursus richt zich op professionals die in hun werk uitdagingen en kansen zien om aan de slag te gaan met vergrijzingsvraagstukken maar nog niet de juiste kennis en vaardigheden hebben om dit ook te doen. Gedurende een jaar worden de cursisten inhoudelijke expert in gerontologie en leren samenwerken met verschillende partijen aan het vraagstuk langer thuis wonen.

Documentaire: Mother

Regie Kristof Bilsen. In Nederland te bekijken via NPO Start – https://www.npostart.nl/collectie/POMS_S_NPO_816663

Zie voor meer informatie:  https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2020/mother.html#

Gesignaleerd poster MotherEen verzorgingshuis in de Thaise stad Chiang Mai biedt 24 uur per dag zorg aan Europeanen met Alzheimer. De bewoners worden er, in de laatste fase van hun leven, door Thaise verzorgers intensief en liefdevol begeleid. De consequentie hiervan is wel dat de familie van deze patiënten hen niet of nauwelijks meer ziet. De Thaise Pomm werkt en woont in het privé-verzorgingshuis voor Europese alzheimerpatiënten. Ze ontfermt zich daar over de Zwitserse Elisabeth. Elisabeth en Pomm hebben een nauwe band; overdag wijkt Pomm niet van Elisabeths zijde en ’s nachts vertrouwt zij haar al haar angsten en zorgen toe. Door haar werk in de stad kan Pomm niet voor haar eigen moeder, haar twee schoolgaande kinderen en ook niet voor haar jongste dochtertje, die bij haar ex-man woont, zorgen. Slechts een keer per maand kan ze bij hen op bezoek in haar geboortedorp. Door de afstand en door het werk ziet ze haar familie dus weinig en ze mist hen enorm. Parallel aan het verhaal van Pomm zien we hoe in Zwitserland Maya, een 57-jarige vrouw met alzheimer, door haar man en dochters wordt voorbereid op haar vertrek naar het Thaise verzorgingshuis. Het blijkt een worsteling om een echtgenote en moeder, in de laatste fase van haar leven, naar een ver land te gaan brengen. Hoe zal Maya zich voelen in Thailand, zo ver van haar familie?

Website Wij & corona

De website Wij & corona is te vinden via https://wijencorona.nl/

Het coronavirus legt ons publieke leven grotendeels stil. De maatregelen om afstand tot elkaar te bewaren en voorlopig vooral thuis te blijven, veranderen ons leven ingrijpend. Hoe beleven senioren in Nederland deze uitzonderlijke tijden? Waar maken zij zich zorgen over, wat geeft hen hoop en troost, hoe brengen zij de dag door? Onder de noemer ‘Wij & corona’ geven initiatiefnemers Leyden Academy on Vitality and Ageing en stichting GetOud een podium aan senioren om hun verhaal te vertellen en elkaar te inspireren. Alle verhalen komen samen op dit platform.