1750 Weergaven
39 Downloads
Lees verder

In een onlangs verschenen rapport wijzen de Verenigde Naties op de gevolgen van wereldwijde vergrijzing. In 2050 behoort wereldwijd een op zes mensen tot de 65-plussers. Dat geldt nu voor een op de elf mensen. Thans is wereldwijd 9 procent van de mensen 65 jaar of ouder. Er zijn wat dit betreft grote verschillen tussen regio’s. De landen met de minste 65-plussers liggen zonder uitzondering in Afrika, de landen met de meeste 65-plussers liggen, met uitzondering van Japan en Martinique, in Europa. In Azië en Latijns-Amerika is het aandeel ouderen thans nog niet zo groot (9%), maar dat aandeel zal in de komende 30 jaar wel verdubbelen.

gerongrafiek tabel l

Bron: Verenigde Naties: The World Population Prospects 2019: Highlights