249 Weergaven
8 Downloads
Lees verder

In een onlangs verschenen rapport wijzen de Verenigde Naties op de gevolgen van wereldwijde vergrijzing. In 2050 behoort wereldwijd een op zes mensen tot de 65-plussers. Dat geldt nu voor een op de elf mensen. Thans is wereldwijd 9 procent van de mensen 65 jaar of ouder. Er zijn wat dit betreft grote verschillen tussen regio’s. De landen met de minste 65-plussers liggen zonder uitzondering in Afrika, de landen met de meeste 65-plussers liggen, met uitzondering van Japan en Martinique, in Europa. In Azië en Latijns-Amerika is het aandeel ouderen thans nog niet zo groot (9%), maar dat aandeel zal in de komende 30 jaar wel verdubbelen.

gerongrafiek tabel l

Bron: Verenigde Naties: The World Population Prospects 2019: Highlights