1133 Weergaven
10 Downloads
Lees verder

Het aantal personen met dementie in 2020 in Nederland wordt door Alzheimer Nederland geschat op 280.000 personen.  De meeste personen met dementie (101.000) wonen in Zuid- en Noord-Holland. Dit zijn tevens de provincies met de meeste inwoners. Gecorrigeerd voor inwonertal zijn Zeeland, Limburg en Drenthe de provincies met de meeste personen met dementie. In 2020 had in deze provincies 2% of meer van de bevolking de diagnose dementie. Landelijk was dit percentage 1,6. Flevoland was in 2020 de provincie met de minste personen met dementie, zowel in absolute (4.100 personen) als relatieve zin (1%). Hier speelt mee dat Flevoland van alle provincies de jongste leeftijdsopbouw heeft.

In 2050 is volgens de prognoses het aantal mensen met dementie 620.000. Dat is ruim 2,2 keer zo veel als in 2020. Het rijtje met koplopers is ongeveer hetzelfde als in 2020. Gecorrigeerd voor inwonertal is nu Drenthe de provincie met de meeste personen met dementie, gevolgd door Zeeland en Limburg. In Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht wonen in 2020 relatief gezien de minste mensen met dementie.

Figuur 1: Percentage van de bevolking met dementie per provincie, 2020 en 2050

Bron: https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/cijfers & CBS Statline (bevolking per provincie 2020-2050)