1370 Weergaven
0 Downloads
Lees verder
Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Het is de bedoeling dat iedereen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente uiteindelijk in het Donorregister geregistreerd staat. Op 28 juni stonden er ruim 7,3 miljoen mensen in het register. Dat betekent dat ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders zijn of haar keuze ingevuld heeft.

Van alle ingevulde keuzes gaat het bij ruim de helft om toestemming voor het doneren van organen en weefsels. Van alle personen die hun keuze hebben ingevuld geeft ongeveer een derde aan geen donor te willen worden. Een kleine groep laat deze keuze over aan familie of een andere bekende.

Uit de figuur blijkt dat ouderen tot nu toe meer geneigd waren hun keuze door te geven. Tot leeftijd 60-69 is het aandeel dat geen toestemming geeft stabiel: rond de 30% van degenen de een keuze doorgaven. In de hogere leeftijdsgroepen loopt het aandeel registraties achter. Onder degenen die al wel registreerden is echter het aandeel dat geen toestemming geeft groter. Het ligt voor de hand dat afwegingen over de conditie van de eventueel te doneren organen hierbij mede een rol speelt.

Figuur 1. Ingeschreven personen in het Donorregister naar leeftijd en keuze

Knipsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS Statline (peildatum 1-1-2020)