864 Weergaven
1 Downloads
Lees verder
In het jaar 2020 werd door overledenen 23,3 miljard aan vermogen nagelaten. Dat is 10 miljard meer dan in 2007- het eerste jaar waarover cijfers beschikbaar zijn (oranje lijn). Ter vergelijking: de totale uitgaven van het Rijk zijn in 2023 € 395 miljard.

Het doorsnee nagelaten vermogen van alle overledenen (blauwe balk) kwam in 2020 uit op 29,3 duizend euro. Dat wil zeggen dat de helft van de nalatenschappen meer waard was en de andere helft minder. Dit bedrag was 2.100 euro hoger dan in 2019 en bijna 6 duizend hoger dan in 2015.

De stijging van het totale nagelaten vermogen komt voor een deel doordat er sinds het begin van de waarnemingen jaarlijks meer mensen overlijden. De belangrijkste factor is echter de stijging van de waarde van de nagelaten eigen woning. De woning is jaarlijks het grootste bestanddeel van het totale bedrag aan nagelaten vermogen (ongeveer 40%). Vanaf 2015 steeg de doorsnee waarde van de nagelaten woning tot 174 duizend euro in 2020. In 2015 was de doorsnee waarde van de nagelaten woning nog 135 duizend euro, het laagste niveau sinds 2007 (start van de reeks waarneming van nalatenschappen). Behalve de doorsnee waarde van de woning steeg ook het aandeel van de overledenen dat een eigen woning naliet van 18 procent in 2007 tot 34 procent in 2020.

Figuur 1. Trends in nagelaten vermogen (2007 – 2020)

Bron: CBS Statline. De doorlooptijd van het invullen en definitief vaststellen van de aangifte successie is lang. Cijfers over 2019 en 2020 zijn om deze reden voorlopig.