1145 Weergaven
1 Downloads
Lees verder

De temperatuur heeft invloed op de gezondheid. Bij temperaturen rond de 17-18 graden functioneert het lichaam in onze klimaatzone het best. Bij hitte moet het lichaam harder werken om af te koelen. Dat doet het onder meer door te zweten en extra bloed rond te pompen. Het hart moet hiervoor harder werken. Bij gezonde en jongere mensen is dit meestal geen probleem, maar met name ouderen kunnen hier veel last van hebben en er zelfs door overlijden. Bij hogere temperaturen, en vooral bij aanhoudende hoge temperaturen zoals gedurende een hittegolf, overlijden er meer mensen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft ooit berekend elke graad stijging van de gemiddelde temperatuur boven het langjarig gemiddelde leidt tot een extra sterfte van naar schatting 31 personen per week.

In 2020 beleefde Nederland in week 33 (10 tot en met 16 augustus) een hittegolf. Tijdens de hittegolf zijn vooral meer 80-plussers overleden. In week 33 overleden 23 procent meer 80-plussers (343 mensen) dan gemiddeld in de weken ervoor. Het overgrote deel hiervan (290 mensen) ontving Wlz-zorg. Onder 65- tot 80-jarigen lag de sterfte 11 procent hoger (94 mensen) en onder 50- tot 65-jarigen 23 procent hoger (65 mensen). De hogere sterfte tijdens de hittegolf volgde op dertien weken van relatief lage sterfte. Daarvoor was de sterfte negen weken verhoogd als gevolg van de corona-epidemie.

Hanna van Solinge (NIDI)

Bron:

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/35/tijdens-hittegolf-vooral-meer-sterfte-in-langdurige-zorg