773 Weergaven
8 Downloads
Lees verder
In Nederland is sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw stevig ingezet op de-institutionalisering in de zorgsector. Het aantal personen verblijvend in verzorgings- en verpleeghuizen is, ondanks de vergrijzing, sinds 1990 afgenomen van ruim 150 tot 118 duizend. Het totaal aantal verzorgden in instellingen is sinds die tijd echter licht gestegen van 247 tot 262 duizend. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de groeiende populariteit van kleinschaligere woonvormen voor mensen met een beperking.

In vergelijking met ander EU landen is de institutionele zorg in Nederland sterk ontwikkeld. In 2021 woonden in Nederland op 100.000 inwoners bijna 1.500 personen in een instelling. Ter vergelijking: in buurland Duitsland zijn dat er 1.184. Het lijkt erop dat institutionele zorg vooral sterk ontwikkeld is in de West-Europese en Scandinavische landen. Denemarken, en ook niet EU-lid Noorwegen (niet in figuur) vormen daarop een uitzondering. Het aanbod in deze landen ligt op het niveau van de Zuid- en Oost-Europese landen, waar mede door veronderstelde stevigere familiebanden, veel vaker zorg in informeel verband wordt geleverd.

Figuur 1. Aantal mensen verblijvend in een verpleeg- of verzorgingshuis in EU-landen (2021)

Bron: Eurostat (online data code: hlth_rs_bdltc)