Lees verder
Hoe zorg je ervoor dat mensen met lichte geheugenproblemen langer thuis kunnen wonen? Het project RESILIEN-T onderzoekt samen met ouderen waar zij behoefte aan hebben en ontwikkelt een platform om in hun wensen en behoeftes te voorzien. Dit internationale co-design project met eindgebruikers, zorgprofessionals, onderzoekers en ontwikkelaars is in maart 2019 gestart.

Literatuurlijst

  1. Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The big five personality dimensions and job performance: a meta‐analysis. Personnel psychology, 44(1), 1-26
  2. Blondell, S. J., Hammersley-Mather, R., & Veerman, J. L. (2014). Does physical activity prevent cognitive decline and dementia?: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. BMC public health, 14(1), 510.
  3. CBS Statline – Internet; toegang, gebruik en faciliteiten. (2019). Geraadpleegd van https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83429NED/table?dl=13A7B 
  4. Corner, L., & Bond, J. (2004). Being at risk of dementia: Fears and anxieties of older adults. Journal of aging studies, 18(2), 143-155.
  5. Ngandu, T., Lehtisalo, J., Solomon, A., Levälahti, E., Ahtiluoto, S., Antikainen, R., … & Lindström, J. (2015). A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial. The Lancet, 385(9984), 2255-2263.
  6. Suijkerbuijk, S., Hofman, C. & Engels, J. (2016). Durf te experimenteren. Past je manier van onderzoeken bij de mensen die je onderzoekt? Kwaliteit in Zorg, nummer 5.