1305 Weergaven
0 Downloads
Lees verder

De diepe betekenis

Ik sta wankelend aan de rand
van de Ware Diepe Betekenis
te staren of er een teken is
van de rare overkant,

en voel in mijn voeten de weeë lust
om die luchtzee maar in te springen.
De plons. De spreidende ringen.
Maar dit is geen kust.

Het is weer maandag vandaag.
We hebben het bed afgehaald,
weer een zakdoekje gevonden,

ik vraag ‘Koffie?’, zij zegt weer ‘Graag’,
en ik denk weer ‘Dit is bepaald
alweer niet mijn laatste seconde.’

 

Leo Vroman

Uit: Nee, nog niet dood (2008). Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeverij BV.

De keuze voor de gedichten in Gerōn wordt – tenzij anders vermeld – verzorgd door Aafke de Groot, specialist ouderengeneeskunde in Naarden en docent/onderzoeker Geriatrische Revalidatie, VUmc Amsterdam.  Zie ook:www.dichterbijdezorg.nl