1629 Weergaven
25 Downloads
Lees verder

Achter de schutting

 

Je was kind en alles was er, weet je nog, bijna niemand was dood

en je was zo klein als de wereld om je heen, drie straten en een

schoolplein, de geheime plek in de bosrand, jouw boom, het parkje

met de groene schaduwen achter de heg, alles was er en het zou er

altijd zijn want niemand kwam op het idee daar iets aan te veranderen

en je weet ook nu niet meer hoe alle dingen gingen schuiven, hoe

struiken of jurkjes zich openden als een theaterdoek met uitzicht op iets

wat je nog niet zien mocht, iets wat eigenlijk voor later was, misschien

was er een kijkgat in de schutting – en dat je jezelf, geen kind meer,

aan de andere kant van de schutting terugvond en je afvroeg hoe je

daar gekomen was, maar vooral waar de wens dat alles steeds weer

anders moest vandaan kwam, en dat je nu pas begrijpt dat wat je

doet alleen een poging is om die dingen terug te veranderen naar

de tijd dat alles er altijd was, zoals het was toen je nog kind was,

alles was er, weet je nog, bijna niemand was dood en je was

zo klein als de wereld om je heen.

 

Ingmar Heytze

Uit: Elders in de wereld (2008). Amsterdam: Uitgeverij Podium.

De keuze voor het gedicht in Gerōn wordt verzorgd in overleg met Aafke de Groot, specialist ouderengeneeskunde in Naarden en docent/ onderzoeker Geriatrische Revalidatie, VUmc Amsterdam. Zie ook: www.dichterbijdezorg.nl