1355 Weergaven
0 Downloads
Lees verder

Mantelzorg en werk in balans

Deirdre Beneken genaamd Kolmer (red.), Christine Kliphuis, Kitty Martens en Erik Visser. Bussum: Uitgeverij Coutinho bv. ISBN: 978-90-4690-688-0, 86 pagina’s, € 15,50.

 

Gesignaleerd cover mantelzorg en werkWerk en zorg horen beide bij het leven. Hoe creëert een werkende mantelzorger een goede balans tussen arbeid en zorg, tussen werk en privé? Wat kunnen professionals doen die in contact komen met de werkende mantelzorger en wat kan de werkgever betekenen? Mantelzorg in combinatie met betaalde arbeid staat centraal deze uitgave. Dit boek is bedoeld om studenten en professionals voor te bereiden op hun ontmoetingen met werkende mantelzorgers. Professionals kunnen bijdragen aan de zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg. Vragen en dilemma’s rondom de combinatiedruk van werken, leren en mantelzorg worden besproken en er worden mogelijkheden aangereikt om deze vragen werkelijk te begrijpen en aan te voelen, zodat je er als professional zo goed mogelijk mee om kunt gaan. De auteurs wisselen theorie af met praktijkervaringen van mantelzorgers. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal dialoog- en reflectievragen. Het afsluitende hoofdstuk bevat oefeningen die bedoeld zijn om de visie op werk en mantelzorg te verwoorden, te verdiepen en te verbreden.

Geniet van je pensioen – 200 Tips om actief te blijven

Mark Claus. Leuven: Davidsfonds. ISBN: 978-90-0226-844-1, 192 pagina’s, € 22,50.

 

gesignaleerd cover pensioen‘Dat is voor als ik met pensioen ben’ – hoe dikwijls hoor je dat niet zeggen? Eindelijk zeeën van tijd om te doen wat je graag doet… Maar wat is dat dan allemaal? Wat is nu echt van belang? Hoe wil je jouw dagen doorbrengen? Sommige senioren hebben het drukker dan ooit wanneer ze gepensioneerd zijn en anderen genieten dan weer van de rust. Hoe je je ’tweede leven’ ook invult, dit boek zet je op weg en reikt 200 tips aan om actief te blijven. Als ervaren pensioencoach biedt de auteur tal van mogelijkheden om fit in je hoofd, goed in je vel ouder te worden, positief in het leven te staan en creatief aan de slag te gaan. Aan jou om uit te kiezen wat betekenis aan je leven geeft en waar je blij van wordt!

Praktijkboek tuintherapie: Betekenisvolle groenactiviteiten binnen de ouderenzorg

Terra-Therapeutica. Brussel: Uitgeverij Politeia. ISBN: 978-25-0932-560, XX pagina’s, € 59,00.

 

Gesignaleerd cover tuintherapieTuintherapie en therapeutische tuinen zijn binnen het Vlaamse zorglandschap voorlopig nog onbekende begrippen. In deze praktijkmap leert u wat de begrippen precies omvatten en wat de betekenis is van therapeutisch tuinieren binnen de ouderenzorg, vanuit een theoretische en wetenschappelijke achtergrond. Wat zijn de voordelen van groenactiviteiten, en wat is er haalbaar in woonzorgcentra? In vele woonzorgcentra is actief tuinieren geen evidentie voor alle bewoners. Daarom bespreken we in deze praktijkmap hoe we de buiteninrichting zo aangenaam en veilig mogelijk kunnen maken. Huiselijkheid, geborgenheid, zintuiglijke prikkeling en natuurbeleving zijn daarbij essentieel. Via een ontwerpvoorbeeld van een therapeutische tuin tonen we aan hoe we die elementen op een haalbare manier kunnen vertalen in de ruimte. Daarnaast bevat dit boek ook vijftig handige, kant-en-klare fiches met grondig uitgewerkte voorbeelden van groenactiviteiten. Zo kunt u er meteen in uw eigen woonzorgcentrum mee aan de slag gaan!

Gemeenschappelijk wonen van ouderen: Welke lessen trekken we uit gemeenschappelijke woonprojecten in Amsterdam?

Marion Herder, Hanan Nhass en Jan Willem van de Maat.Utrecht: Movisie. 20 pagina’s, gratis te downloaden via: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-11/Gemeenschappelijk-wonen-ouderen-Movisie.pdf

 

Gesignaleerd omslag Gemeenschappelijk-wonen-ouderen-MovisieOmringd door buren die ongeveer dezelfde interesses hebben en zich in dezelfde levensfase bevinden, samen koffiedrinken, eten en wandelen als je daar zin in hebt, en elkaar helpen wanneer het nodig is, zo zien veel mensen het ouder worden idealiter voor zich. Als ze dan tevens een gezamenlijke ruimte delen en samen verantwoordelijkheid dragen voor hun wooncomplex, dan noemen we dat ‘gemeenschappelijk wonen’. Deze vorm van wonen lijkt veel mensen naarmate ze ouder worden ideaal. Gemeenten juichen het idee van gemeenschappelijk wonen van ouderen toe. Ze zien het als een sociaal ingebedde manier om op verantwoorde wijze langer zelfstandig thuis te wonen. Het gemeenschappelijke, hoe licht ook, voorkomt dat ouderen buiten het zicht van hun omgeving vereenzamen en geïsoleerd raken. Hoewel gemeenten enthousiast zijn, ervaren ouderen die een gemeenschappelijke woonvorm willen starten toch vaak weinig praktische ondersteuning vanuit de gemeente en de woningcorporatie. In deze publicatie zetten de auteurs uiteen welke lessen er te trekken zijn uit de dertien interviews met bewoners van bestaande wooncomplexen, ouderenadviseurs, de gemeente en woningcorporaties actief in Amsterdam. Vanuit hun perspectief beoordelen de auteurs wat goed werkt en welke knelpunten er zijn bij de oprichting en instandhouding van gemeenschappelijke woonprojecten voor ouderen.

Vijf keer tools voor professionals die werken in de ouderenzorg

Utrecht: Movisie. De tools zijn te vinden op deze pagina: https://www.movisie.nl/artikel/vijf-keer-tools-professionals-die-werken-ouderenzorg

De afgelopen jaren is er veel nieuwe kennis ontwikkeld voor zorg- en welzijnsprofessionals die werken in de ouderenzorg. Waar kennis ooit enkel te vinden was in boeken, is het nu te vinden op websites of vormgegeven in infographics of digitale tools. Movisie heeft op de site de volgende vijf gratis tools in een artikel gebundeld:

  1. Ouderen actief benaderen met de e-learning spil in de wijk
  2. Analysetool Wijkgericht Integraal Werken
  3. Krijg samen zicht op het netwerk van ouderen via een online tool
  4. Infographic Wie is wie bij dementie
  5. Inspiratiebundel prettig oud in eigen buurt