Wetenschap

Gezamenlijkheid en naar elkaar omkijken binnen wooncomplexen voor ouderen

30 mei 2024

Boekbespreking: Van dromen naar gezamenlijk wonen

5 maart 2018
10.1007/s40718-018-0018-0