1613 Weergaven
11 Downloads
Lees verder

Sociale netwerken bestaan uit vrienden, familie, kennissen, buren en collega’s. De meeste mensen hebben geregeld contacten met familie, vrienden en buren. Het gaat hierbij om persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten en om contact via bijvoorbeeld e-mail, sms, chat of door berichtjes te sturen.

Acht op de tien mensen heeft minstens een keer per week contact met één of meer familie- of gezinsleden die niet in huis wonen. Er zijn op dit punt nauwelijks verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Die zijn er wel bij de andere categorieën. De jongste leeftijdsgroepen hebben frequenter contact met vrienden, terwijl ouderen frequenter contact hebben met buren. Het oudhollands spreekwoord ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend’ lijkt hier van toepassing.

Slechts weinig mensen hebben geen of nauwelijks sociale contacten. Zes tot zeven procent heeft minder dan een keer per maand contact met familie of vrienden. Een op de vijf heeft nauwelijks contact met buren. Wie geen of weinig sociale contacten heeft, hoeft zich niet perse eenzaam te voelen. Sociaal isolement ligt hier echter wel op de loer.

minstens een keer per week minder dan een keer per maand
familie vrienden buren familie vrienden buren
15-25 jaar 79 95 48 6 2 32
25-35 jaar 90 88 48 2 3 26
35-45 jaar 86 79 62 4 6 18
45-55 jaar 79 71 61 6 9 17
55-65 jaar 79 66 60 8 10 18
65-75 jaar 81 73 72 6 8 13
75 jaar en ouder 80 65 72 7 13 14
Alle leeftijden 82 77 60 6 7 20

Bron: CBS 2017