1518 Weergaven
0 Downloads
Lees verder
Onlangs was mijn vader jarig, hij werd zeventig jaar oud. Omdat het nog altijd ‘coronatijd’ is, wilde hij er niet veel aan doen. Daarom mailde hij al zijn oudere broers en zussen – mijn vader komt uit een groot gezin – dat hij zijn verjaardag een jaartje over zou slaan. Op de dag zelf ontving hij van een aantal broers en zussen de nodige telefoontjes en appjes, die hij kon beantwoorden dankzij de techniek van gehoorapparaat en smartphone. De broers en zussen die wél op de verjaardag kwamen, deden dat op de elektrische fiets. De iPad werd gebruikt om het adres van de afhaalchinees op te zoeken en de bestelling voor het avondeten door te geven.

Deze editie van Geron heeft als thema ‘technologie in het sociale domein’. Zowel het begrip ‘technologie’ als het begrip ‘het sociale domein’ vraagt om afbakening. Dat een internetapplicatie technologie is, zal eenieder onderschrijven, een auto waarschijnlijk ook, maar een gasfornuis, is dat waar u aan denkt bij het woord ‘technologie’? En ‘het sociale domein’ dan? Bovenstaand voorbeeld van een verjaardagsfeestje bevat voorbeelden van technologie gebruikt door oudere mensen in ‘het leven van alledag’. Dat zou een ruime definitie van het sociale domein kunnen zijn. In een veel smallere definitie zou men uit kunnen gaan van het sociale domein als een werkdomein van sociale professionals. De afbakening van beide begrippen laten we in deze editie van Geron graag aan onze auteurs. Ook voor hen was het soms een zoektocht naar deze begrippen. De resultaten hiervan vallen te lezen in het artikel van Sanne van der Weegen, Sandra Suijkerbuijk en Henk Herman Nap waarin een overzicht wordt geschetst van technologie in het sociale domein, in het artikel van Anne-mie Sponselee waarin zij ingaat op kansen en uitdagingen om het sociaal welbevinden te bevorderen en ook in het interview met Helianthe Kort. Belangrijke onderwerpen zoals privacy en ethiek zouden wat ons betreft een vast onderdeel moeten zijn van de keuze voor een bepaalde technologische toepassing of bij de ontwikkeling van een nieuw product.

Technologie is doorgaans bedoeld om ons leven makkelijk te maken, denk maar aan de wasmachine, magnetron, internetbankieren en apps om te kijken hoe laat het openbaar vervoer rijdt. Een goed voorbeeld hiervan is ook de voortschrijdende technologie in hoortoestellen, die  Marieke Pronk en Niek Versfeld in deze Geron bespreken. Het leven is echter niet altijd gemakkelijk en ook dan kan technologie worden ingezet om ons een handje te helpen. Bijvoorbeeld om de hersenen en het lichaam in beweging te houden, zoals blijkt uit het artikel van Regina Krijger, Nicole Vooijs en Sandra Suijkerbuijk over het KRACH-Tig project in Rozenburg.

Deze Geron bevat naast artikelen over technologie in het sociaal domein veel andere artikelen, bijvoorbeeld over de vierde pensioenzuil, niet-westerse oudere migranten en uitdagingen voor de ouderenzorg. Deze komen door middel van gebruik van technologie tot u. Wij hopen dat u deze met veel plezier zal lezen in uw ‘sociale domein’.