1282 Weergaven
9 Downloads
Lees verder
Levensstijl is van invloed op de gezondheid, de gezondheidszorgkosten, de kosten voor de ouderenzorg, maar ook de kosten van arbeidsongeschiktheid en vervroegde pensionering.

Om zicht te krijgen op toekomstige druk op de gezondheidszorg ging het RIVM na hoe levensstijlkenmerken – zoals voeding, bewegen, roken en alcoholgebruik – zich mogelijk ontwikkelen tussen nu en 2040. Overgewicht wordt gezien als een belangrijke component. Het risico op gezondheidsproblemen bij mensen met overgewicht neemt toe bij een stijgende Body Mass Index (BMI).

Het Trendscenario voor overgewicht is te vinden in de figuur hieronder. We spreken van overgewicht bij een BMI van 25 of hoger. In 2015 was bij 49 procent van de volwassenen in Nederland sprake van overgewicht, in 2040 gaat het naar verwachting om 62 procent (9,1 miljoen). Het Trendscenario laat zien dat het percentage mensen met een BMI van 25 of hoger het hoogst is onder 65-plussers. Het percentage met overgewicht neemt ongeveer even hard toe in alle leeftijdsgroepen. Onder ouderen is het aandeel mensen met overgewicht ook in de toekomst het grootst. Dit geldt zowel voor matig overgewicht (25≤BMI<30) als voor ernstig overgewicht (BMI≥30) (niet in de figuur). Het toenemend overgewicht bij de jongere generaties is zorgelijk. Dit zal naar verwachting bijdragen aan extra overgewicht bij de toekomstige generaties volwassenen en ouderen

Figuur 1: Toename in overgewicht voor alle leeftijdsgroepen vanaf 18 jaar

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu VTV2018 (https://www.vtv2018.nl/leefstijl)