1435 Weergaven
1 Downloads
Lees verder

In het Redactioneel van het maartnummer dit jaar refereerden redacteur Ellen Van Houdenhoven en ik aan het feit dat 2018 de twintigste jaargang is voor Gerōn. We vroegen ons af hoe gerontologische kennis in de toekomst gedeeld gaat worden, welke vindplaatsen er straks zijn en hoe het zoek- en leesgedrag van professionals zich ontwikkelt. Ook stonden we stil bij de discussie over Open Access, oftewel voor de lezer gratis toegankelijke kennis. Met daarbij direct de vraag naar de financierbaarheid van die Open Access-variant. Inmiddels hebben elf Europese landen, waaronder Nederland, ervoor gekozen dat wetenschappelijke kennis met ingang van 2020 niet meer achter betaalmuren (abonnementen op tijdschriften) mag worden gepresenteerd.

Aansluitend op het voorgaande kunnen we berichten dat er voor Gerōn veel staat te gebeuren na 2018.

Uitgever Bohn Stafleu van Loghum heeft besloten eind december 2018 te zullen stoppen met de uitgave van Gerōn. Het teruglopende abonneebestand is hier zeker debet aan, terwijl de digitale editie van Gerōn goed bezocht wordt. Daaropvolgend heeft het bestuur van Stichting Gerōn er samen met redactie en redactie-adviseurs voor gekozen om bij voorkeur alleen digitaal verder te gaan, met Open Access-toegankelijkheid.

Dit heeft geresulteerd in het volgende:

Met ingang van komend jaar verschijnt Gerōn in een digitale versie (online only) met Open Access. Verheugend is dat we daarbij samen met het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie een digitaal platform gerontologie/geriatrie gaan vormen. Mogelijk sluiten de komende periode andere specifieke vaktijdschriften over ouderen aan. Een aantal partners heeft al toegezegd om dit bijzondere project mee te financieren. We verwachten zeker dat meer partners en financiers zullen volgen. Gerōn en de andere tijdschriften blijven ieder onder eigen redactionele verantwoordelijkheid verschijnen, maar gaan een gemeenschappelijke vindplaats delen.

Langs deze weg zeg ik de abonnees die de afgelopen jaren Gerōn mede mogelijk hebben gemaakt, hartelijk dank. Wij vertrouwen erop dat u straks op het nieuwe digitale platform gerontologie/geriatrie, Gerōn zal weten te vinden. U ontvangt hierover de komende maanden nog nadere informatie.

Uitgever Bohn Stafleu van Loghum zeggen we dank voor de hoge kwaliteit dienstverlening en de plezierige samenwerking.