1000 Weergaven
5 Downloads
Lees verder
De representativiteit van onze volksvertegenwoordiging – in termen van geslacht, opleiding en regio - staat van tijd tot tijd ter discussie. In deze grafiek kijken we naar leeftijd.

De gemiddelde leeftijd van Tweede Kamerleden is op dit moment (peildatum 1-4-2023) 45 jaar. In de loop van de jaren zijn Tweede Kamerleden steeds jonger geworden. Dit komt deels door de verlaging van de leeftijd waarop men kan worden gekozen. Vanaf 1963 is dat 25 jaar, en vanaf 1983 18 jaar. Er is geen maximumleeftijd. Sommige partijen hanteren echter zelf een maximumleeftijd of hebben als regel dat iemand slechts een beperkt aantal periodes lid mag blijven. Ondanks het ontbreken van een maximumleeftijd is het aantal oudere leden de afgelopen decennia afgenomen. Ouderen zijn duidelijk ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer.  Momenteel is 20 procent van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder; van de zittende Tweede Kamer is slechts 3 procent 65-plus. Ook jongeren onder de 30 zijn ondervertegenwoordigd. Een kwart van de kiesgerechtigden is jonger dan 30; in de Tweede Kamer is slechts 12% jonger dan 30.

Het beeld in de Eerste Kamer (oranje balken) is geheel anders. De jongste senator is thans 39 jaar. De gemiddelde leeftijd van de zittende leden is 61 jaar. Bijna de helft (45%) van de leden is 65-plusser (oranje balken). Daarmee zijn in de Eerste Kamer de 65-plussers juist zwaar oververtegenwoordigd. De jongere leeftijdsgroepen (tot 40 jaar) zijn juist sterk ondervertegenwoordigd.

Bron: www.parlement.com