1381 Weergaven
7 Downloads
Lees verder

Het zingende kind

Het zingende kind dat in ons woont
en dat we ons leven lang voor elkaar verbergen,
het zingende kind dat we ergens, diep van binnen
voor onszelf bewaren, schipper mag ik overvaren

ja of nee? Het lied van de overkant.
Waar de stralende morgen ons brengen zal.
Of komt de nacht ons halen? Moeten we veel geld
betalen? En hoe? Zullen we struikelen, zelfs vallen?

Het angstige kind dat in ons woont, vermomd
als schipper, moet ik overvaren? Wat gaat mee?
Het lied van de overkant, het zingende kind

het meisje, de moeder, de bejaarde? Schipper
moet mij overvaren. Neem mij mee, één twee
drie vier vouw voor mij, vouw voor mij

1 2 3 4 bootje van papier.

F. Starik
Uit: Songloed, (2007.)

Amsterdam: Uitgeverij Nieuw Amsterdam

Het gedicht in Gerōn wordt door- of in overleg met Aafke de Groot gekozen. Aafke de Groot is specialist ouderengeneeskunde in Naarden en docent/ onderzoeker Geriatrische Revalidatie, VUmc Amsterdam. Zie ook: www.dichterbijdezorg.nl