1270 Weergaven
17 Downloads
Lees verder

Gebruik van sociale media wordt vaak vooral geassocieerd met jongeren. Bepaalde media, zoals Instagram en Snapchat, zijn inderdaad vooral populair onder jongeren, maar WhatsApp en Facebook zijn populair onder alle leeftijdsgroepen. Uit het in 2017 gehouden Nationale Social Media Onderzoek onder ruim 8.000 mensen van 15 jaar en ouder blijkt dat 68% van de 65-79-jarigen en 61% van de 80-plussers actief is op Facebook. WhatsApp wordt gebruikt door 61% van de 65-79- jarigen en 36% van de 80-plussers. Wanneer het gebruik van deze social media wordt vergeleken met dat in 2016, zien we een interessante ontwikkeling. We zien een grote stijging in zowel het gebruik van Facebook en WhatsApp onder 65-plussers en met name 80-plussers, terwijl het gebruik onder jongere leeftijdsgroepen min of meer stabiel is of afneemt. Sociale Media spelen dus een rol van betekenis in het leven van ouderen en dragen mogelijk bij aan meer sociale integratie bij mensen die niet meer zo gemakkelijk de deur uit komen.