Tijdschrift Gerōn zoekt redacteuren

Gerōn is een breed georiënteerd tijdschrift over ouder worden en samenleving (21e jaargang) en verschijnt met ingang van 2019 alleen nog online, met open access.

Gerōn maakt samen met het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie deel uit van het Platform Gerontologie & Geriatrie, zie:

www.gerontijdschrift.nl

Een Gerōn-redacteur is geïnteresseerd in het ouderenthema, volgt actuele ontwikkelingen op dat terrein en heeft bovendien specifieke kennis (onderzoek, theorie) over een van de vier levensdomeinen van ouderen* en beschikt over redactionele vaardigheden.

Het betreft een onbetaalde functie.

Voor nadere informatie, toezending van een profielschets en sollicitatie (voor 15 oktober 2019): info@gerontijdschrift.nl

 

 

* Arbeid & inkomen / Gezondheid & zorg / Participatie & ontwikkeling / Wonen & mobiliteit