Geachte lezer,

Welkom op deze site in ontwikkeling van tijdschrift Gerōn.

Tijdschrift Gerōn zal met ingang van 2019 alleen nog online verschijnen en met Open Access, oftewel: voor iedereen vrij toegankelijk. Om dit laatste mogelijk te maken wordt Gerōn gesteund door een aantal partners (zie onder ‘Partners’). Zonder partners zou een Open Access-uitgave niet mogelijk zijn.

Dit is de eerste editie van Gerōn in 2019, na de zomer volgen er nog drie edities.

Tevens treft u de door te bladeren edities aan van de afgelopen vijf jaar.

Gerōn maakt inmiddels deel uit van het digitale ‘Platform Gerontologie & Geriatrie’, tezamen met het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. Mogelijk sluiten zich nog andere vaktijdschriften met betrekking tot het ouderenthema aan bij dit platform. Evenals Gerōn werkt ook het platform met Open Access. Beoogd doel van het Platform: het in brede zin kennis over ouder worden genereren en delen.

De finale versie van de site van tijdschrift Gerōn is later dit jaar te verwachten.

Max de Coole,
Hoofdredacteur tijdschrift Gerōn

geron@performis.nl