Geachte lezer,

Welkom op deze Site in ontwikkeling van tijdschrift Gerōn.

Tijdschrift Gerōn verschijnt met ingang van 2019 alleen nog online en met Open Access, oftewel: voor iedereen vrij toegankelijk. Om dit laatste mogelijk te maken wordt Gerōn gesteund door een aantal partners (zie onder ‘Partners’). In 2020 zullen wij nog andere potentiële partners benaderen om mee te doen en zo de financiële basis van de Open Acces uitgave van Gerōn te versterken.

In juni is de eerste editie van Gerõn 2019 verschenen, in september de tweede, in november de derde en inmiddels staat Gerōn Nr.4-2019 online.

Tevens treft u de edities aan van de afgelopen vijf jaar (vooralsnog alleen in pdf, zonder zoekfunctie).

Gerōn maakt inmiddels deel uit van het digitale ‘Platform Gerontologie & Geriatrie’, tezamen met het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. Mogelijk sluiten zich nog andere vaktijdschriften met betrekking tot het ouderenthema aan bij dit platform. Evenals Gerōn werkt ook het platform met Open Access. Beoogd doel van het Platform: het in brede zin kennis over ouder worden genereren en delen.

De finale versie van de site van tijdschrift Gerōn verwachten we rond februari 2020.

Max de Coole,
Hoofdredacteur tijdschrift Gerōn