Column: Testament

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0174-2

Onderzoek naar alternatieven voor het verzorgingshuis

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0180-4

Senioren gaan woningmarkt vlot trekken

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0172-4

Inzicht in woon- en leefwensen van toekomstige ouderen

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0186-y

Een trendbreuk in eenzaamheid?

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0185-z

Leeftijdsvriendelijke stad in beeld

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0181-3

De ‘lastige’ familie en het woonzorgcentrum

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0183-1

Ouderen in Nederland wonen steeds minder vaak in de meest stedelijke regio’s

14 september 2018
10.1007/s40718-018-0162-6

De WoonZorgwijzer

14 september 2018
10.1007/s40718-018-0169-z

Mobiliteit draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid

14 september 2018
10.1007/s40718-018-0147-5

Boekbespreking: Kwetsbaar en eenzaam

14 september 2018
10.1007/s40718-018-0165-3

Transnationaal wonen van etnische ouderen

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0031-3

Woonwensen van ouderen van Surinaamse afkomst

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0043-z

Langer thuis in een Slow City

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0044-y

Zijn woningcorporaties klaar voor de vergijzing?

5 maart 2018
10.1007/s40718-018-0015-3

WHO CARES: op zoek naar nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

5 maart 2018
10.1007/s40718-018-0017-1

Boekbespreking: Van dromen naar gezamenlijk wonen

5 maart 2018
10.1007/s40718-018-0018-0