Zijn dorpen wel levensloopbestendig?

4 juni 2021

‘Design for Wellbeing’ voor ouderen

17 maart 2021

Levenslang wonen in Zuid-Limburgse dorpen

17 maart 2021

Veerkrachtig omgaan met verandering tijdens corona

17 maart 2021

Boekbespreking: Oud, arm en huurder

17 maart 2021

Ouderen, wonen en Covid-19

17 maart 2021

Woonvormen voor ouderen tussen wal en schip

25 november 2020

Woonzorg Nederland: wonen met meer ontmoeting

25 november 2020

Waar moeten ouderen straks wonen, en hoe?

25 november 2020

De Comfortwoning maakt langer thuis wonen makkelijker én veiliger

9 september 2020

Platform ZorgSaamWonen verbindt stenen en mensen

12 juni 2020

Ageing in place: een veelzijdig concept

12 juni 2020

A sense of home, samen bouwen aan een nieuw thuis

12 juni 2020

Positieve psychologie in het woonzorgcentrum: aandacht voor het welbevinden van zorgmedewerkers en bewoners

12 juni 2020

Ouder en ondernemend omzien naar elkaar in ParkEntree

20 maart 2020

Beter af met particuliere woonzorg?

20 maart 2020

Onderzoek woonwensen van senioren: Hoe willen senioren wonen?

20 maart 2020

Het belang van technologische innovatie in de ouderenzorg

12 december 2019

De slimste oudere: succesvol gebruik van technologie thuis door senioren

12 december 2019

Op weg naar passende woonconcepten voor senioren op het platteland

12 december 2019