Ruimte om te leven

10 maart 2022

Vervoersarmoede bij ouderen

14 december 2021

Buurtzorg op het Vlaamse platteland: een illusie?

15 oktober 2021

Het vormgeven van de buurt met het oog op de toekomst

15 oktober 2021

Zijn dorpen wel levensloopbestendig?

4 juni 2021

‘Design for Wellbeing’ voor ouderen

17 maart 2021

Levenslang wonen in Zuid-Limburgse dorpen

17 maart 2021

Veerkrachtig omgaan met verandering tijdens corona

17 maart 2021

Boekbespreking: Oud, arm en huurder

17 maart 2021

Ouderen, wonen en Covid-19

17 maart 2021

Woonvormen voor ouderen tussen wal en schip

25 november 2020

Woonzorg Nederland: wonen met meer ontmoeting

25 november 2020

Waar moeten ouderen straks wonen, en hoe?

25 november 2020

De Comfortwoning maakt langer thuis wonen makkelijker én veiliger

9 september 2020

Platform ZorgSaamWonen verbindt stenen en mensen

12 juni 2020

Ageing in place: een veelzijdig concept

12 juni 2020

A sense of home, samen bouwen aan een nieuw thuis

12 juni 2020

Positieve psychologie in het woonzorgcentrum: aandacht voor het welbevinden van zorgmedewerkers en bewoners

12 juni 2020

Ouder en ondernemend omzien naar elkaar in ParkEntree

20 maart 2020

Beter af met particuliere woonzorg?

20 maart 2020