Meer bewegen met uw Smartphone

6 september 2019

De zorgprofessional als sleutel tot een sterk informeel netwerk

6 september 2019

Column: Niemand tot last zijn

6 september 2019

Boekbespreking: Geluk en verdriet horen bij 100% leven

6 september 2019

Burenhulp, een kans op hulp vlakbij

14 juni 2019

Co-creatie met oudere mensen: beloften en valkuilen

14 juni 2019

Veerkracht bij ouderen met een lage sociaal-economische positie

14 juni 2019

Vóór de geraniums: maatschappelijke betrokkenheid van 75 plussers

14 juni 2019

Zingeving van ouderen in de participatiesamenleving, ook als het leven schuurt

14 juni 2019

Boekbespreking: Genderidentiteit en seksuele diversiteit in de ouderenzorg

14 juni 2019

Redactioneel: Sociale media

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0187-x

Technologiegeneraties en hun sociale mediagebruik in Nederland

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0173-3

Smartphones en sociale media steeds meer verweven in het leven van 65-plussers

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0188-9

Er gaat een wereld voor mensen open wanneer zij actief worden op het internet

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0171-5

Nederland – Vlaanderen: Overeenkomsten en verschillen in sociale mediagebruik

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0178-y

Interview met Gerben Westerhof: Levenskunst en technologie, een (on)gewone combinatie

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0175-1

Gerongrafiek: Ouderen zijn steeds vaker actief online

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0176-0

Gerōn na 2018

5 december 2018
10.1007/s40718-018-0193-z

Redactioneel: Sociale netwerken van ouderen

14 september 2018
10.1007/s40718-018-0167-1

Verbonden door wederkerigheid

14 september 2018
10.1007/s40718-018-0154-6