Corona en het sociale- en culturele leven van ouderen

25 november 2020

Het hardnekkige ‘Dor hout’-sentiment

25 november 2020

Geestelijke verzorging thuis, met inzet van vrijwilligers

9 september 2020

Veroudering op twee plaatsen

9 september 2020

Het goede leven mét dementie

9 september 2020

Boekbespreking: Horen, zien en verbinden

9 september 2020

Welzijn op Recept: een eenvouding concept met krachtige gevolgen

12 juni 2020

Invisible talents! Waarde van (h)erkennen en aanmoedigen van talenten van 80-plussers

12 juni 2020

De impact van het COVID-19 virus op het dagelijkse leven van Marokkaanse migrantenouderen

12 juni 2020

Column: Een kwestie van beschaving

12 juni 2020

Versterking van veerkracht van oudere migranten: een cultuursensitieve interventie

20 maart 2020

Verleiden tot het ondernemen van plezierige activiteiten

20 maart 2020

De kracht van gelijkwaardige samenwerking tussen ouderen, onderwijzers en onderzoekers

12 december 2019

Handen ineen voor actueel zorgonderwijs

12 december 2019

Beeldvorming van ouder worden in Nederland

12 december 2019

De betekenisvolle activiteiten methode voor bewoners van woonzorgcentra

1 november 2019

Blijf Actief Thuis: Van ‘zorgen voor…’ naar ‘zorgen dat…’

1 november 2019

Column: Oud en wijs

1 november 2019

Meer bewegen met uw Smartphone

6 september 2019

De zorgprofessional als sleutel tot een sterk informeel netwerk

6 september 2019