Zorg en ondersteuning aan oudere arbeidsmigranten

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0028-y

Transitie van familiezorg naar gedeelde zorg

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0029-x

Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland en België: een sociaal-demografisch profiel

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0030-4

Transnationaal wonen van etnische ouderen

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0031-3

Kansrijke elementen van preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0038-9

‘Informele zorg, dat gaat om ons allemaal’

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0039-8

Steun en aandacht bij sterven: een pleidooi voor ‘palliatief verlof’

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0040-2

De nood aan geïnformeerde palliatieve zorgverlening in woonzorgcentra

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0041-1

Gerongrafiek: Nederlanders zijn tevreden met het leven, ook op oudere leeftijd

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0046-9

LASA: Luchtvervuiling en fysiek functioneren van ouderen in Nederland

8 juni 2018
10.1007/s40718-018-0047-8

Versterking bewonersparticipatie met de PARTNER-benadering in een woonzorgcentrum

5 maart 2018
10.1007/s40718-018-0012-6

Op weg naar het nieuwe WIJ in de zorg

5 maart 2018
10.1007/s40718-018-0013-5

Samen oud in goede en in kwade dagen: Oudere mantelzorgers van een hulpbehoevende partner

5 maart 2018
10.1007/s40718-018-0014-4

LASA: Trends in leefstijl van 55-64 jarigen in de periode 1992 – 2013

5 maart 2018
10.1007/s40718-018-0024-2